انواع اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه اول ، دوم و سوم شرکت صدرا محاسب بصیر | تکس مپ

در خصوص واحدهای مشارکتی تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است و نیازی به ارائه اظهارنامه انفرادی به تفکیک شرکاء نمی باشد. اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام الکترونیکی بارگزاری خواهد شد، لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات لازم (از جمله اطلاعات شرکاء و …) می بایست شریک اصلی نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت نام اقدام نماید. آقای محسن کی منش، دانشجوی دکترای حسابداری، مدرس دانشگاه و مدیر مجموعه حسابداری دیباحساب اسپادانا می باشند. ایشان عضو انجمن حسابداری خبره ایران، عضو انجمن مدیران مالی اصفهان، عضو هیات های تشخیص اداره کار و عضو هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی هستند.

از این رو پس از تکمیل و ارسال اظهارنامه، تهیه یک نسخه چاپی از اظهارنامه تکمیل شده به ویژه صفحه تایید نهایی ضروری است. این نسخه از اظهارنامه باید همراه با کلیه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مورد تایید که مبنای تهیه اظهارنامه بوده‌اند، در محل امنی بایگانی شوند. کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی گروه اول، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی برای سال مالی ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ می‌باشند. اگر نوع فعالیت به گونه‌ای باشد که بعضی از اطلاعات موجود نباشد، لزومی به پر کردن آنها نیست. در صورتی که مودیان مالی نسبت برای پرداخت مالیات در هیچ ‌کدام از دو گروه بالا قرار نگیرند، در زیرمجموعه‌های گروه سوم به‌حساب می‌آیند.

  • صفحه نهم فرم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی گروه دوم انفرادی مربوط به واردکردن کمک‌های مالی معاف از مالیات است.
  • بر اساس قوانین مالیاتی ایران، زمان ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل، پایان خرداد ماه هر سال است.
  • از جمله مدارکی که باید در ارائه اظهارنامه مالیاتی آماده و ارسال شود صورت درآمد شرکت یا فرد است .

در این مطلب قصد داریم نحوه پر کردن و ارسال کردن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی را به شما آموزش دهیم. اما بهتر است پیش از آن توضیح مختصری از اینکه اظهارنامه اشخاص حقیقی چیست را به شما ارائه دهیم. را انتخاب کردید باید اطلاعات سود و زیان و ترازنامه‌ای خود را در جداول تعیین شده پر کنید.

اطلاعات بیشتر

در این شرایط، سال مالی شرکت به جای سال مالیاتی مبنای محاسبه مالیات و ارائه اظهارنامه قرار می‌گیرد، و اشخاص حقوقی می‌توانند ظرف مدت چهارماه از پایان سال مالی خود برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه آن اقدام کنند. اینکار باید در همین بازه انجام شود تا شرکت مشمول جریمه و مالیات علی الرأس نشود. «اظهارنامه مالیاتی» یک کارنامه مالی است که اشخاص حقیقی و حقوقیِ مشمول مالیات سالانه آن را برای محاسبه مالیات‌شان به سازمان مالیاتی تقدیم می‌کنند. این کارنامه می‌تواند به صورت خوداظهاری مالیات باشد یا سازمان امور مالیاتی آن را در اختیار مودیان قرار دهد.

مقدمه: انواع اظهارنامه اشخاص حقیقی

انواع اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه اول ، دوم و سوم شرکت صدرا محاسب بصیر | تکس مپ

اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام الکترونیکی بارگزاری خواهد شد لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات لازم (از جمله اطلاعات شرکاء…) می بایست شریک اصلی نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت نام اقدام نماید. همچنین شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی کشور و حتی وزارتخانه‌ها نیز که به طور قانونی فعالیت می‌کنند جزو اشخاص حقوقی به حساب می‌آیند. با نصب نرم افزار، اطلاعات مربوط به اظهارنامه از جمله اطلاعات حسابداری و ترازنامه باید در فرم‌های آماده درج شود. اولین قدم برای رسال اظهارنامه مالیاتی ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی است.