بهینهسازی موتور جستجو

عوامل خارج از صفحه (مانند رتبه صفحه و تجزیه تحلیل لینک) نیز همانند عوامل داخل صفحه (فراوانی واژههای کلیدی، متاتگها، عنوانها، لینک و ساختار وبسایت) مورد توجه قرار گرفتند تا گوگل را قادر به این امر سازند که از نوعی دستکاری که در موتورهای جستجویی دیده میشود، که تنها به عوامل داخل صفحه توجه میکنند، اجتناب نماید. در این بین باید توجه کافی را داشته باشید تا از سایتهای اسپم شده لینک نگیرید که باعث رشد منفی سایت شما خواهد شد. تکنیکهای برتر دیگری که در این مقوله استفاده میشود، توجه به استانداردهای w3c است که سئوی وبگاه را بهبود بخشیده و کمک شایانی به آن وبگاه میکند. رتبه صفحه، میزان یک صفحه معین را که توسط یک کاربر، که بهصورت تصادفی شبکه را جستجو میکند، مورد دسترسی قرارگرفته، تخمین میزند و لینکهای یک صفحه به صفحه دیگر را دنبال میکند. فرایند به این صورت است که عنکبوت موتور جستجو، یک صفحه را دانلود و آن را در سرور موتور جستجو ذخیره میکند و یک برنامه دیگر موسوم به ایندکسکننده، اطلاعات مختلفی را دربارهٔ صفحه استخراج میکند؛ اطلاعاتی از قبیل واژههای موجود و محل قرارگیری آنها در صفحه و نیز وزن خاص واژههای بهخصوص و تمام لینکهای موجود در صفحه، که سپس جهت خزش در زمانی دیگر، در دستور کار قرار میگیرد.

از سال ۲۰۱۶ به بعد، الگوریتم پنگوئن گوگل دیگر به صورت لحظهای نتایج جستجو را بررسی خواهد کرد. در سال ۲۰۰۵، یک اجلاس سالانه موسوم به بازیابی اطلاعات خصمانه در وب (AIRWeb) صورت گرفت تا شاغلان و محققان مرتبط با موتورهای جستجو و بهینهسازی آن را به هم مجله خبری seobythesea مرتبط سازد. گوگل اینستنت، یا جستجوی زمان واقعی، در اواخر سال ۲۰۱۰ در تلاشی بهمنظور بههنگامتر و مرتبط نمودن جستجوها ارائه شد. بهطور تاریخی، مدیران وبسایتها، ماهها یا حتی سالها روی بهینهسازی یک وبسایت و ارتقای رتبهٔ جستجوی آن زمان گذاشتهاند. مدیران وبگاهها و تولیدکنندگان محتوا، شروع به بهینهسازی وبسایتها برای موتورهای جستجو نمودند. تکنیکهای بهینهسازی شدیداً متناسب با موتورهای جستجو غالب در بازار هدف تنظیم میشوند. سئو یک روش و استراتژی بازاریابی مناسب برای همه وبسایتها نیست و بر اساس هدف گردانندگان یک وبسایت، استراتژیهای بازاریابی اینترنتی دیگر مانند تبلیغات از طریق پرداخت کلیکی میتواند مؤثرتر باشد. از ژوئن ۲۰۰۸، بر اساس اعلام هیتوایس، سهم گوگل از بازار بریتانیا نزدیک به ۹۰ درصد بودهاست. در سپتامبر سال ۲۰۱۶، گوگل اعلام کرد که گوگل پنگوئن به الگوریتم اصلی رتبهبندی گوگل ملحق شدهاست و دیگر آپدیتهای آن اعلام نمیشود. در بازارهای خارج از آمریکا، سهم گوگل اغلب بیشتر است و از سال ۲۰۰۷، گوگل در جایگاه موتور جستجوی غالب در سراسر جهان باقی ماندهاست.

لری پیج و سرگئی برین، دو دانشجوی فارغالتحصیل دانشگاه استنفورد، یک موتور جستجو موسوم به بکروب را توسعه دادند که جهت ارزیابی برجستگی صفحات وب، به یک الگوریتم ریاضیاتی تکیه داشت. در مارس ۲۰۰۶، کیندراستارت به دلیل رتبهبندیهای موتور جستجوی گوگل، در دادگاه طرح دعوی کرد. از روشهای مؤثر در برتری در لینکهای گوگل، میتوان به سوشیالها (صفحات اجتماعی)، ساخت بکلینکهای طبیعی در صفحات اجتماعی و ارسال دیدگاه در وبسایتهای دیگران اشاره کرد. گوگل درمیان کاربران فزاینده اینترنت، هواداران ثابتقدمی را به خود جذب کرد که طراحی ساده آن را دوست داشتند. جستجو، بایدو از خزندهها جهت پیداکردن صفحات مرتبط با نتایج جستجوی الگوریتمیک خود استفاده میکنند. موتورهای جستجوی اولیه، نظیر آلتا ویستا یا اینفوسیک، الگوریتمهای خود را جهت جلوگیری مدیران وب در دستکاری رتبهها، مجدداً سازگار کردند. بهطور معمول، صفحاتی که از خزش خارج میشوند عبارتاند از صفحات ورودی خاص، مانند صفحات مربوط به کارتهای خرید و صفحات مربوط به محتوای شخصی کاربر، نظیر نتایج جستجوی حاصل از جستجوهای داخلی. نسخههای اولیه الگوریتمهای جستجو به اطلاعات فراهمشده توسط مدیران وبسایتها، نظیر متا تگ واژههای کلیدی، یا فایل ایندکس موتورهای جستجو، مانند ایالآیوب اعتماد و اتکا میکردند. آنان همچنین متوجه شدند که برخی از مدیران وب، حتی رتبههای خود در نتایج جستجو را از طریق لبریز نمودن صفحات خود با واژگان کلیدی بسیار زیاد یا نامرتبط، دستکاری میکردند.

فاصله صفحات از دایرکتوری اساسی ممکن است یک عامل در خزش یا عدم خزش در صفحات باشد. همچنین، یک کمپین تبلیغات اینترنتی موفق میتواند به ساختن صفحات وب دارای کیفیت بالا بستگی داشته باشد که بهکارگیری نرمافزارهای تحلیل را ترغیب مینماید تا صاحبان سایتها قادر به ارزیابی نتایج، و بهبود نرخ تبدیل سایت شوند. برای مثال در یک جستجوی خبری از سیستم درون ایران آن خبری بالاتر میآید که متن آن دارای واژگان دارای حرفها و واژگان انحصاری فارسی به اندازه بالاتری باشد. درواقع، این بدان معناست که برخی لینکها از سایر لینکها قویتر بوده، رتبه صفحه بالاتر احتمال دیده شدن صفحه توسط وبگردهای تصادفی را افزایش میدهد. شرکت گوگل، Google Search Console را پیشنهاد میدهد که یک فید نقشه سایت اکسامال میتواند برای آن ایجاد و بهطور رایگان ارسال شود تا این اطمینان حاصل شود که تمامی صفحات، خصوصاً آنهایی که با دنبال کردن خودکار لینکها قابلشناسایی نیستند، قابلدستیابی هستند. آن عدد از طریق چند کشور حاصل میشود. اینکه واژگان انحصاری در زبان کشور در پستها و عنوان مهم هستند تأیید شده اما اهمیت کاربردشان در برچسبها هرگز اشاره نشدهاست. با تأکید بر عواملی مانند تراکم واژه کلیدی، که بهطور انحصاری تحت کنترل مدیر وبسایت است، موتورهای جستجوی اولیه از سوءاستفاده و دستکاری رتبهبندی رنج میبردند.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مجله خبری seobythesea لطفا از صفحه ما بخواهید.