تعریف و معنی تبادل لینک

تبادل لینک عمل تبادل لینک با وب سایت های دیگر برای دستکاری رتبه بندی موتورهای جستجو است. همچنین به عنوان پیوند متقابل شناخته می شود.

استفان هاکمن یک کارآفرین و بنیانگذار SEO Chatter است. او در بهینه سازی موتورهای جستجو و بازاریابی دیجیتال تخصص دارد و از سال 2005 مجذوب سئو شده است. هدف استفان به اشتراک گذاشتن بهترین نکات و اخبار در مورد بازاریابی موتورهای جستجو است تا به شما کمک کند ترافیک وب سایت بیشتری داشته باشید.منبع

این شرایط یکسان نیستند زیرا پیوند متقابل معمولاً به تبادل پیوند بین دو سایت اشاره دارد، در حالی که تبادل پیوند معمولاً شامل پیوند دادن سه یا چند وب سایت به یکدیگر است. به عنوان مثال، وب سایت A به وب سایت B و وب سایت B به وب سایت C پیوند می دهد.

برو به واژه نامه SEO برای یافتن اصطلاحات و تعاریف بیشتر مرتبط با زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو.