تعریف و معنی تگ H4

تگ H4 یک عنصر HTML است که عنوان سطح چهارم (یا عنوان فرعی) را در یک صفحه وب برای علامت‌گذاری زیربخشی از عنوان H3 در محتوا تعریف می‌کند. یک صفحه وب می‌تواند دارای هر تعداد تگ

باشد تا زیربخش‌های موضوعات زیر عنوان

را تجزیه کند. یک تگ H4 نمی … ادامه مطلب

پست تعریف و معنی تگ H4 اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.منبع