تفاوت در سئو چیست؟

تگ H1 یک فاکتور رتبه بندی برای سئو است. موتورهای جستجو مانند گوگل محتوای داخل تگ H1 را می خزند تا به درک زمینه صفحه وب کمک کنند.

تگ H2 چیست؟

توجه: تگ H1 با تگ عنوان متا یکسان نیست. برچسب‌های عنوان در برگه مرورگر وب نمایش داده می‌شوند و نتایج جستجو برای صفحات وب در گوگل، یاهو و بینگ گزیده می‌شوند در حالی که تگ‌های H1 در محتوای صفحه برای خواندن کاربران قابل مشاهده هستند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-665" data-inserter-version="2"/></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="H1_Tag_Details"/>جزئیات برچسب H1<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <h3><span class="ez-toc-section" id="Purpose"/>هدف<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>H1 برای بهینه‌سازی موتور جستجو بهتر از H2 است زیرا تگ H1 یک عامل رتبه‌بندی قوی‌تر برای سئو است. تگ‌های H1 حاوی کلمات کلیدی اصلی هستند و موضوع محتوا را توصیف می‌کنند که الگوریتم‌های موتورهای جستجو برای فهرست‌بندی و رتبه‌بندی آن‌ها را تحلیل می‌کنند.</p> <p>با این حال، هر دو عنصر HTML زمانی برای وب سایت شما مفید هستند که در کنار اهداف مورد نظر خود استفاده شوند. به جای اینکه فقط تگ هدر H2 یا H1 را برای بهینه سازی برای سئو انتخاب کنید، باید بهترین شیوه ها را برای هر دو عنصر برای بهبود تجربه کاربر و سیگنال های بهینه سازی موتور جستجو در صفحه برای رتبه های بالاتر در SERP ها دنبال کنید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-668" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-3 leader-3668 adtester-container adtester-container-668" data-ez-name="seochatter_com-leader-3"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-leader-3-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:280px;min-width:336px" class="ezoic-ad"/></span></p> <div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope="" itemprop="author"> <div class="saboxplugin-tab"> <div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20width=%22512%22%20height=%22512%22%3E%3C/svg%3E" width="100" height="100" alt="" itemprop="image" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" class="ezlazyload" data-ezsrc="https://seochatter.com/wp-content/uploads/2021/02/gravatar.jpg"/></div> <div class="saboxplugin-desc"> <div itemprop="description"> <div class="profile-section profile-intro"> <div class="profile-section-content"> <p>جدول مقایسه زیر تفاوت های کلیدی بین تگ های هدر H1 و H2 را در قالبی قابل درک نشان می دهد. بعد از جدول، هر عامل را جداگانه توضیح می دهم.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-197" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 medrectangle-4 medrectangle-4197 adtester-container adtester-container-197" data-ez-name="seochatter_com-medrectangle-4"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-medrectangle-4-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <figure class="wp-block-table"> <table> <tbody> <tr> <th>پارامتر</th> <th>تگ H1</th> <th>تگ H2</th> </tr> <tr> <td>تعریف</td> <td>عنوان سطح بالا در ساختار HTML که از تگ هدر </p> <h1> استفاده می کند.</td> <td>عنوان سطح دوم در ساختار HTML که از تگ هدر </p> <h2> استفاده می کند.</td> </tr> <tr> <td>هدف</td> <td>برای ارائه عنوانی برای محتوا در یک صفحه وب و توصیف موضوع اصلی برای خواننده.</td> <td>تقسیم کردن بخش های محتوا برای بهبود خوانایی.</td> </tr> <tr> <td>حد کاراکتر بهینه</td> <td>70 یا کمتر</td> <td>60 یا کمتر</td> </tr> <tr> <td>تعداد در هر صفحه</td> <td>1</td> <td>نامحدود</td> </tr> <tr> <td>آیا می توان آن را بهینه کرد</td> <td>آره</td> <td>آره</td> </tr> <tr> <td>فاکتور رتبه بندی سئو</td> <td>آره</td> <td>آره</td> </tr> </tbody> </table> </figure> <h2><span class="ez-toc-section" id="What_Is_an_H1_Tag"/>تگ H1 چیست؟<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>این راهنمای بهینه سازی موتور جستجو (SEO) تگ هدر H1 در مقابل H2 را توضیح می دهد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-637" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 box-3 box-3637 adtester-container adtester-container-637" data-ez-name="seochatter_com-box-3"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-box-3-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>لینک های زیر بیشتر در مورد تگ های H1 و H2 و نحوه استفاده صحیح از آنها برای بهینه سازی بهتر موتورهای جستجو توضیح می دهند. از این منابع برای گسترش دانش خود در مورد موضوع استفاده کنید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-600" data-inserter-version="2"/></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="Summary_for_H1_vs_H2_Tag_In_SEO"/>خلاصه ای از تگ H1 در مقابل H2 در سئو<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>امیدوارم از این راهنمای تگ H1 vs H2 در سئو لذت برده باشید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-673" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-4 leader-4673 adtester-container adtester-container-673" data-ez-name="seochatter_com-leader-4"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-leader-4-0" ezaw="250" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:280px;min-width:336px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>همانطور که یاد گرفتید، تفاوت اصلی بین تگ H1 و H2 این است که تگ H1 عنوان اصلی محتوایی است که موضوع اصلی صفحه را توضیح می دهد در حالی که H2 عنوان فرعی است که برای جدا کردن بخش های محتوا برای خواننده استفاده می شود.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-686" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <p>تگ های H2 را می توان با قرار دادن کلمات کلیدی هدف در این فیلدهای HTML برای موتورهای جستجو و کاربران بهینه کرد. تگ های H2 که به درستی بهینه شده اند باید موضوعات فرعی را برای خواننده توصیف کنند و در عین حال کلمات کلیدی ثانویه برای سئو را نیز شامل شوند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-684" class="ezoic-adpicker-ad"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 large-mobile-banner-2 large-mobile-banner-2684 adtester-container adtester-container-684" data-ez-name="seochatter_com-large-mobile-banner-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-large-mobile-banner-2-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:280px;min-width:336px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Is_It_a_Ranking_Factor-2"/>آیا این یک عامل رتبه بندی است؟<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>تفاوت اصلی بین تگ H1 و H2 این است که تگ H1 عنوان اصلی محتوایی است که موضوع اصلی صفحه را توضیح می دهد در حالی که H2 عنوان فرعی است که برای تجزیه بخش های محتوا برای خواننده استفاده می شود.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-679" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <h2>مقایسه تگ هدر H1 در مقابل H2<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p <p [ad_1] </p> <div itemprop="text"><p <p>بسته به تعداد زیرموضوعات مرتبط با محتوا، می توانید به تعداد دلخواه تگ H2 در صفحه داشته باشید. داشتن چندین تگ هدر H2 مشکلی برای سئو نیست.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-185" data-inserter-version="2" data-ezadblocked="true"/></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Can_It_Be_Optimized-2"/>آیا می توان آن را بهینه کرد؟<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>همچنین بخشی با منابع بازاریابی دیجیتال اضافی وجود دارد که در مورد اصول متن برچسب‌های هدر H1 و H2 بیشتر توضیح می‌دهد تا به شما در ایجاد مؤثرترین استراتژی بهینه‌سازی موتور جستجو کمک کند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-664" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 medrectangle-3 medrectangle-3664 adtester-container adtester-container-664" data-ez-name="seochatter_com-medrectangle-3"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-medrectangle-3-0" ezaw="728" ezah="90" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <div class="wp-block-image aligncenter"> <figure class="size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1200" height="578" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20width=%221200%22%20height=%22578%22%3E%3C/svg%3E" alt="H1 در مقابل H2 Header Tag" class="ezlazyload wp-image-416394" data-ezsrcset="https://seochatter.com/wp-content/uploads/2023/02/h1-vs-h2-header-tag.png 1200w,https://seochatter.com/wp-content/uploads/2023/02/h1-vs-h2-header-tag-768x370.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://seochatter.com/wp-content/uploads/2023/02/h1-vs-h2-header-tag.png"/></figure> </div> <p><span id="ezoic-pub-video-placeholder-1" class="ezoic-videopicker-video"/></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="What_Is_the_Difference_Between_H1_and_H2_Tag"/>تفاوت بین تگ H1 و H2 چیست؟<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>هدف اصلی تگ H2 جدا کردن بخش های محتوا برای تعریف سلسله مراتب اطلاعات و در عین حال بهبود خوانایی برای کاربر است. هدف ثانویه بهبود سیگنال های مربوط به صفحه برای کلمات کلیدی ثانویه است که محتوا برای SEO هدف قرار می دهد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-672" data-inserter-version="2"/></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Optimal_Character_Limit-2"/>حد کاراکتر بهینه<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>حداکثر محدودیت کاراکتر برای تگ هدر H2 وجود ندارد. با این حال، بهترین تمرین برای سئو و تجربه کاربری 60 کاراکتر یا کمتر است. داشتن یک تگ زیرعنوان H2 طولانی می تواند ارتباط کلمه کلیدی را برای این عنصر HTML کاهش دهد و خواندن آن را برای کاربران سخت کند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-676" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 large-mobile-banner-1 large-mobile-banner-1676 adtester-container adtester-container-676" data-ez-name="seochatter_com-large-mobile-banner-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-large-mobile-banner-1-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:280px;min-width:336px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Number_Per_Page-2"/>تعداد در هر صفحه<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>علاوه بر این، اگر الگوریتم‌ها تعیین کنند که متن H1 برای کاربر مرتبط‌تر از تگ عنوان متا است، هدر H1 ممکن است در صفحات نتایج موتور جستجو برای فهرست وب‌سایت نمایش داده شود.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-667" data-inserter-version="2"/></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="Is_It_OK_to_Have_H2_Before_H1"/>آیا داشتن H2 قبل از H1 خوب است؟<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>تگ H1 هدر سطح 1 در یک سند HTML است که از کد عنوان </p> <h1> استفاده می کند. تگ H1 معمولاً بزرگ‌ترین تگ عنوان است و برای عنوان محتوا استفاده می‌شود و توسط عنکبوت‌های موتورهای جستجو خزیده می‌شود تا موضوع صفحه را برای تعیین ارتباط با عبارت‌های جستجو مشخص کند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-641" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 box-4 box-4641 adtester-container adtester-container-641" data-ez-name="seochatter_com-box-4"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-box-4-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:280px;min-width:336px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>تگ های H1 را می توان با قرار دادن کلمات کلیدی هدف در این زمینه برای موتورهای جستجو و کاربران بهینه کرد. تگ های H1 که به درستی بهینه شده اند باید یک نمای کلی روشن از موضوع اصلی صفحه ارائه دهند و در عین حال کلیدواژه اصلی و حداقل یک کلمه کلیدی ثانویه را نیز شامل می شوند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-194" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 large-leaderboard-2 large-leaderboard-2194 adtester-container adtester-container-194" data-ez-name="seochatter_com-large-leaderboard-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-large-leaderboard-2-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Is_It_a_Ranking_Factor"/>آیا این یک عامل رتبه بندی است؟<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>استفان هاکمن یک کارآفرین و بنیانگذار SEO Chatter است. او در بهینه سازی موتورهای جستجو و بازاریابی دیجیتال تخصص دارد و از سال 2005 شیفته سئو شده است. هدف استفان این است که بهترین نکات و اخبار در مورد بازاریابی موتورهای جستجو را به اشتراک بگذارد تا بتوانید ترافیک بیشتری را برای وب سایت خود به دست آورید.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p><br /> <br /><a href="https://seochatter.com/h1-vs-h2-header-tag-difference/" target="_blank" rel="noopener">منبع </a></p> <p>حداکثر محدودیت کاراکتر برای تگ H1 وجود ندارد. با این حال، بهترین روش برای سئو و تجربه کاربر 70 کاراکتر یا کمتر است. داشتن یک تگ H1 طولانی‌تر می‌تواند ارتباط کلمه کلیدی را برای این عنصر HTML کاهش دهد و خواندن آن را برای کاربران سخت کند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-188" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 banner-1 banner-1188 adtester-container adtester-container-188" data-ez-name="seochatter_com-banner-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-banner-1-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:280px;min-width:336px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Number_Per_Page"/>تعداد در هر صفحه<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p <p>تگ H2 یک فاکتور رتبه بندی برای سئو است. موتورهای جستجو مانند Google متن را در زیر عنوان های H2 می خزند تا موضوعات فرعی صفحه وب را تعیین کنند تا به رتبه بندی محتوا برای جستجوهای مربوطه کمک کنند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-643" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-2 leader-2643 adtester-container adtester-container-643" data-ez-name="seochatter_com-leader-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-leader-2-0" ezaw="728" ezah="90" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="Which_Is_Better_H1_or_H2"/>کدام H1 بهتر است یا H2؟<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>ساختار مناسب HTML فقط شامل استفاده از یک تگ H1 در هر صفحه است. داشتن یک هدر H1 به خواننده و خزنده‌های موتور جستجو روشن می‌کند که محتوا در مورد چیست و همچنین به افرادی که از صفحه‌خوان‌ها استفاده می‌کنند کمک می‌کند تا به طور مؤثر در مقاله حرکت کنند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-681" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <div class="code-block code-block-2" style="margin:8px auto;text-align:center;display:block;clear:both"><img decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20width=%22740%22%20height=%22400%22%3E%3C/svg%3E" alt="یک تماس استراتژی با محتوای اصلاح شده رزرو کنید" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" class="ezlazyload" data-ezsrc="https://seochatter.com/wp-content/uploads/2023/02/content-refinded-ad-2.png" height="400" width="740"/></div> <h3><span class="ez-toc-section" id="Can_It_Be_Optimized"/>آیا می توان آن را بهینه کرد؟<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>تگ H2 هدر سطح 2 در یک سند HTML است که از کد زیر عنوان </p> <h2> استفاده می کند. تگ H2 معمولاً دومین تگ سرفصل است و برای نشان دادن یک زیربخش در محتوا استفاده می‌شود و توسط عنکبوت‌های موتورهای جستجو برای درک موضوعات فرعی صفحه برای تعیین ارتباط با عبارت‌های جستجو خزیده می‌شود.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-666" data-inserter-version="2"/></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="H2_Tag_Details"/>جزئیات برچسب H2<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <h3><span class="ez-toc-section" id="Purpose-2"/>هدف<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>هدف اصلی تگ H1 اطلاع رسانی به بازدیدکنندگان و خزنده های موتورهای جستجو در مورد موضوع اصلی صفحه است. هدف ثانویه بهبود سیگنال‌های مربوط به سئوی درون صفحه برای کلمات کلیدی اصلی است که محتوا هدف قرار می‌دهد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-196" data-inserter-version="2" data-ezadblocked="true"/></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Optimal_Character_Limit"/>حد کاراکتر بهینه<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>وجود H2 قبل از H1 در صفحه اشکالی ندارد زیرا ترتیب سرفصل های HTML برای کاربر مهم نیست. با این حال، ساختار HTML مناسب برای سرفصل‌ها شامل یک تگ H1 به دنبال تگ H2 است.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-685" class="ezoic-adpicker-ad"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 mobile-leaderboard-1 mobile-leaderboard-1685 adtester-container adtester-container-685" data-ez-name="seochatter_com-mobile-leaderboard-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-mobile-leaderboard-1-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="Learn_More_About_H1_and_H2_Tags"/>درباره برچسب های H1 و H2 بیشتر بدانید<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>همانطور که در زیر متوجه خواهید شد، تگ های عنوان H2 و H1 اهداف جداگانه ای برای موتورهای جستجو و کاربران وب سایت دارند. و دانستن تفاوت بین تگ های H1 و H2 برای سئو به شما کمک می کند تا نحوه استفاده صحیح از هر عنصر HTML برای افزایش رتبه و ترافیک خود را درک کنید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-671" data-inserter-version="2"/></p> </div> <footer class="entry-meta" aria-label="ورود متا"> <span class="cat-links"><span class="gp-icon icon-categories"><svg viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M0 112c0-26.51 21.49-48 48-48h110.014a48 48 0 0143.592 27.907l12.349 26.791A16 16 0 00228.486 128H464c26.51 0 48 21.49 48 48v224c0 26.51-21.49 48-48 48H48c-26.51 0-48-21.49-48-48V112z" /></svg></span><span class="screen-reader-text">دسته‌ها </span><a href="https://seobythesea.ir/category/news/" rel="category tag">اخبار و مطالب سئویی</a></span> <span class="tags-links"><span class="gp-icon icon-tags"><svg viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M20 39.5c-8.836 0-16 7.163-16 16v176c0 4.243 1.686 8.313 4.687 11.314l224 224c6.248 6.248 16.378 6.248 22.626 0l176-176c6.244-6.244 6.25-16.364.013-22.615l-223.5-224A15.999 15.999 0 00196.5 39.5H20zm56 96c0-13.255 10.745-24 24-24s24 10.745 24 24-10.745 24-24 24-24-10.745-24-24z"/><path d="M259.515 43.015c4.686-4.687 12.284-4.687 16.97 0l228 228c4.686 4.686 4.686 12.284 0 16.97l-180 180c-4.686 4.687-12.284 4.687-16.97 0-4.686-4.686-4.686-12.284 0-16.97L479.029 279.5 259.515 59.985c-4.686-4.686-4.686-12.284 0-16.97z" /></svg></span><span class="screen-reader-text">برچسب‌ها </span><a href="https://seobythesea.ir/tag/seo/" rel="tag">seo</a>، <a href="https://seobythesea.ir/tag/%d8%b3%d8%a6%d9%88/" rel="tag">سئو</a></span> <nav id="nav-below" class="post-navigation" aria-label="تک‌نوشته"> <span class="screen-reader-text">ناوبری نوشته‌ها</span> <div class="nav-previous"><span class="gp-icon icon-arrow-left"><svg viewBox="0 0 192 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1.414"><path d="M178.425 138.212c0 2.265-1.133 4.813-2.832 6.512L64.276 256.001l111.317 111.277c1.7 1.7 2.832 4.247 2.832 6.513 0 2.265-1.133 4.813-2.832 6.512L161.43 394.46c-1.7 1.7-4.249 2.832-6.514 2.832-2.266 0-4.816-1.133-6.515-2.832L16.407 262.514c-1.699-1.7-2.832-4.248-2.832-6.513 0-2.265 1.133-4.813 2.832-6.512l131.994-131.947c1.7-1.699 4.249-2.831 6.515-2.831 2.265 0 4.815 1.132 6.514 2.831l14.163 14.157c1.7 1.7 2.832 3.965 2.832 6.513z" fill-rule="nonzero" /></svg></span><span class="prev" title="قبلی"><a href="https://seobythesea.ir/10-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2023/" rel="prev">10 مهارت برتر مورد تقاضا در سال 2023</a></span></div><div class="nav-next"><span class="gp-icon icon-arrow-right"><svg viewBox="0 0 192 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1.414"><path d="M178.425 256.001c0 2.266-1.133 4.815-2.832 6.515L43.599 394.509c-1.7 1.7-4.248 2.833-6.514 2.833s-4.816-1.133-6.515-2.833l-14.163-14.162c-1.699-1.7-2.832-3.966-2.832-6.515 0-2.266 1.133-4.815 2.832-6.515l111.317-111.316L16.407 144.685c-1.699-1.7-2.832-4.249-2.832-6.515s1.133-4.815 2.832-6.515l14.163-14.162c1.7-1.7 4.249-2.833 6.515-2.833s4.815 1.133 6.514 2.833l131.994 131.993c1.7 1.7 2.832 4.249 2.832 6.515z" fill-rule="nonzero" /></svg></span><span class="next" title="بعدی"><a href="https://seobythesea.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%da%af-h2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-5-%d9%85%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1/" rel="next">چرا تگ H2 برای سئو مهم است؟ (5 مزیت برتر)</a></span></div> </nav> </footer> </div> </article> </main> </div> <div class="widget-area sidebar is-right-sidebar" id="right-sidebar"> <div class="inside-right-sidebar"> <aside id="block-2" class="widget inner-padding widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="https://seobythesea.ir/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search"><label class="wp-block-search__label" for="wp-block-search__input-1" >جستجو</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input class="wp-block-search__input" id="wp-block-search__input-1" placeholder="" value="" type="search" name="s" required /><button aria-label="جستجو" class="wp-block-search__button wp-element-button" type="submit" >جستجو</button></div></form></aside><aside id="block-3" class="widget inner-padding widget_block"> <div class="wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><div class="wp-block-group__inner-container"> <h2 class="wp-block-heading">نوشته‌های تازه</h2> <ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/5-ppc-tips-for-technology-companies-2/">5 PPC Tips For Technology Companies</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/google-has-blocked-private-bard-chat-transcripts-from-public-search-results/">Google Has Blocked Private Bard Chat Transcripts from Public Search Results</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/google-search-chrome-ad-execs-plotted-to-increase-ad-revenues/">Google Search, Chrome & Ad Execs Plotted To Increase Ad Revenues</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/google-working-to-remove-bard-chat-transcripts-from-search/">Google Working To Remove Bard Chat Transcripts From Search</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/september-2023-helpful-content-rollout-complete/">September 2023 Helpful Content Rollout Complete</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/email-marketing-case-studies-20-case-study-examples/">Email Marketing Case Studies: 20 Case Study Examples</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/affiliate-marketing-case-studies-15-examples-for-success/">Affiliate Marketing Case Studies (15 Examples for Success)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/21-ppc-case-study-examples-for-paid-search/">21 PPC Case Study Examples for Paid Search</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/5-google-analytics-reports-every-ppc-marketer-needs-to-know/">5 Google Analytics Reports Every PPC Marketer Needs To Know</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/mistral-ai-launches-open-source-llm-mistral-7b/">Mistral AI Launches Open-Source LLM, Mistral 7B</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/google-offers-publishers-control-over-bard-vertex-ai-access/">Google Offers Publishers Control Over Bard, Vertex AI Access</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/google-launches-seo-made-easy-youtube-series/">Google Launches “SEO Made Easy” YouTube Series</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/google-expands-search-generative-experience-sge-to-u-s-teens/">Google Expands Search Generative Experience (SGE) To U.S. Teens</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/google-concludes-rollout-of-september-2023-helpful-content-update/">Google Concludes Rollout Of September 2023 Helpful Content Update</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/is-alt-text-a-ranking-factor-for-google-image-search/">Is Alt Text A Ranking Factor For Google Image Search?</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-seo-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%af/">سئو چیست؟ راهنمای کامل SEO رادزاد</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/is-it-a-google-ranking-factor/">Is It A Google Ranking Factor?</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/is-e-e-a-t-a-ranking-factor/">Is E-E-A-T A Ranking Factor?</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-quality-data-connects-search-content-and-ai-success/">How Quality Data Connects Search, Content, And AI Success</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/the-30-best-landing-page-examples-of-2023/">The 30 Best Landing Page Examples Of 2023</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/news-editorial-seo-summit-publishers-must-attend-event/">News & Editorial SEO Summit: Publishers’ Must-Attend Event</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/bing-integration-celebrity-chatbots-more/">Bing Integration, Celebrity Chatbots, + More</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/examples-limitations-and-potential-risks/">Examples, Limitations, And Potential Risks</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-to-automatically-boost-user-experience-via-ai-phone-calls/">How To Automatically Boost User Experience Via AI & Phone Calls</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-to-get-the-most-out-of-max-conversion-value-and-troas-bidding/">How To Get The Most Out Of Max Conversion Value And tROAS Bidding</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/getty-images-launches-commercially-safe-ai-image-generator/">Getty Images Launches ‘Commercially Safe’ AI Image Generator</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/google-indexing-bard-conversations-in-search-results/">Google Indexing Bard Conversations In Search Results</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/amazon-bets-big-on-ai-startup-anthropic-with-4-billion-investment/">Amazon Bets Big On AI Startup Anthropic With $4 Billion Investment</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/not-rolling-back-september-2023-helpful-content-update/">Not Rolling Back September 2023 Helpful Content Update</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/designing-the-content-marketing-strategy-measurement/">Designing The Content Marketing Strategy Measurement</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/10-steps-to-beat-competition-rank-higher/">10 Steps To Beat Competition & Rank Higher</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/links-are-no-longer-a-top-3-ranking-factor/">Links Are No Longer a Top 3 Ranking Factor</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/google-launches-free-paid-generative-ai-training-courses/">Google Launches Free & Paid Generative AI Training Courses</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/youtube-unveils-suite-of-ai-powered-tools-for-video-creators/">YouTube Unveils Suite of AI-Powered Tools For Video Creators</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/chatgpt-leaps-forward-with-new-voice-image-capabilities/">ChatGPT Leaps Forward With New Voice & Image Capabilities</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/microsoft-snap-partner-to-serve-snapchat-my-ai-sponsored-links/">Microsoft, Snap Partner To Serve Snapchat My AI Sponsored Links</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/unlocking-competitive-insights-for-seo-a-step-by-step-guide/">Unlocking Competitive Insights For SEO: A Step-by-Step Guide</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-to-optimize-app-install-campaigns-2/">How To Optimize App Install Campaigns</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/browse-with-bing-returns-to-chatgpt-iphone-app-with-links/">Browse With Bing Returns To ChatGPT iPhone App With Links</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/dall%c2%b7e-3-coming-to-chatgpt-bing-and-microsoft-designer/">DALL·E 3 Coming To ChatGPT, Bing, And Microsoft Designer</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/microsoft-gives-websites-more-control-over-content-in-bing-chat/">Microsoft Gives Websites More Control Over Content In Bing Chat</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/5-ppc-tips-for-technology-companies/">5 PPC Tips For Technology Companies</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/5-ai-changes-for-agencies-brands-on-demand-webinar/">5 AI Changes For Agencies & Brands [On Demand Webinar]</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/microsoft-will-roll-out-copilot-ai-companion-this-fall/">Microsoft Will Roll Out Copilot AI Companion This Fall</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/microsoft-advertising-introduces-3-new-generative-ai-solutions/">Microsoft Advertising Introduces 3 New Generative AI Solutions</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/google-ads-updates-misrepresentation-policy-to-strengthen-standards/">Google Ads Updates Misrepresentation Policy To Strengthen Standards</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/bing-webmaster-tools-to-retire-disavow-links-feature/">Bing Webmaster Tools To Retire Disavow Links Feature</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/bing-webmaster-tools-unveils-enhanced-sitemap-reporting/">Bing Webmaster Tools Unveils Enhanced Sitemap Reporting</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/microsoft-bing-wix-announce-indexnow-integration/">Microsoft Bing & Wix Announce IndexNow Integration</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/bing-expands-webmaster-tools-performance-report/">Bing Expands Webmaster Tools Performance Report</a></li> </ul></div></div> </aside><aside id="block-4" class="widget inner-padding widget_block"> <div class="wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><div class="wp-block-group__inner-container"></div></div> </aside> </div> </div> </div> </div> <div class="site-footer"> <footer class="site-info" aria-label="وب‌گاه" itemtype="https://schema.org/WPFooter" itemscope> <div class="inside-site-info grid-container"> <div class="copyright-bar"> <span class="copyright">© 2023 سئو اقیانوس ها</span> • </div> </div> </footer> </div> <script id="generate-a11y">!function(){"use strict";if("querySelector"in document&&"addEventListener"in window){var e=document.body;e.addEventListener("mousedown",function(){e.classList.add("using-mouse")}),e.addEventListener("keydown",function(){e.classList.remove("using-mouse")})}}();</script><!--[if lte IE 11]> <script src='https://seobythesea.ir/t1emplate/assets/js/classList.min.js?ver=3.1.3' id='generate-classlist-js'></script> <![endif]--> <script id='generate-menu-js-extra'> var generatepressMenu = {"toggleOpenedSubMenus":"1","openSubMenuLabel":"\u0628\u0627\u0632\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u0648","closeSubMenuLabel":"\u0628\u0633\u062a\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u0648"}; </script> <script src='https://seobythesea.ir/t1emplate/assets/js/menu.min.js?ver=3.1.3' id='generate-menu-js'></script> <script id='wpsh-js-extra'> var isShamsiInAdmin = {"in_admin":"0","base":""}; </script> <script src='https://seobythesea.ir/jfjojpf/395611ef/assets/js/wpsh.js?ver=4.1.1' id='wpsh-js'></script> </body> </html>