تگ عنوان در مقابل تگ H1: تفاوت در سئو چیست


این راهنمای بهینه سازی موتور جستجو (SEO) تگ عنوان در مقابل تگ H1 را توضیح می دهد.

همانطور که در زیر متوجه خواهید شد، تگ H1 و تگ عنوان اهداف جداگانه ای برای موتورهای جستجو و کاربران وب سایت دارند. و دانستن تفاوت بین تگ های H1 و تگ های عنوان برای سئو به شما کمک می کند تا نحوه استفاده صحیح از هر عنصر را برای افزایش ترافیک ارگانیک سایت و رتبه بندی در صفحات نتایج موتورهای جستجو (SERP) درک کنید.

همچنین بخشی با منابع بازاریابی دیجیتال اضافی وجود دارد که در مورد اصول تگ های عنوان و برچسب های H1 بیشتر توضیح می دهد تا به شما کمک کند موثرترین استراتژی بهینه سازی موتور جستجو را ایجاد کنید.

تگ عنوان در مقابل تگ H1

تفاوت بین تگ عنوان و تگ H1 چیست؟

تفاوت اصلی بین تگ عنوان و تگ H1 این است که تگ عنوان در برگه مرورگر وب نمایش داده می شود و تکه های نتایج جستجو در حالی که تگ H1 در محتوای صفحه برای خواندن کاربران قابل مشاهده است.

تگ عنوان در مقابل مقایسه تگ H1

جدول مقایسه زیر تفاوت های کلیدی بین تگ های عنوان و تگ های H1 را در قالبی قابل درک نشان می دهد. بعد از جدول، هر عامل را جداگانه توضیح می دهم.

پارامتر برچسب عنوان تگ H1
تعریف متن موجود در تگ در کد HTML وب سایت<em>.</em></td> <td>متن موجود در تگ </p> <h1> در کد HTML وب سایت.</td> </tr> <tr> <td>هدف اولیه</td> <td>در SERP ها نمایش داده می شود و در تب مرورگر نشان داده می شود.</td> <td>نمایش به عنوان عنوان مقاله و قابل مشاهده ترین سرصفحه صفحه.</td> </tr> <tr> <td>حد کاراکتر بهینه</td> <td>60 یا کمتر</td> <td>70 یا کمتر</td> </tr> <tr> <td>آیا می توان آن را بهینه کرد</td> <td>آره</td> <td>آره</td> </tr> <tr> <td>فاکتور رتبه بندی سئو</td> <td>آره</td> <td>آره</td> </tr> </tbody> </table> </figure> <h2><span class="ez-toc-section" id="What_Is_a_Title_Tag"/>تگ عنوان چیست؟<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>تگ عنوان یک عنصر HTML است که برای تعیین عنوان یک صفحه وب استفاده می شود. برچسب‌های عنوان در بخش <title> کد HTML قرار دارند و در برگه مرورگر و در نتایج موتور جستجو برای لیست‌های وب‌سایت نمایش داده می‌شوند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-641" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 box-4 box-4641 adtester-container adtester-container-641" data-ez-name="seochatter_com-box-4"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-box-4-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="Title_Tag_Details"/>جزئیات برچسب عنوان<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <h3><span class="ez-toc-section" id="Purpose"/>هدف<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>هدف اصلی تگ عنوان ارائه خلاصه ای از محتوای صفحه برای کاربران و خزنده های موتورهای جستجو است.</p> <p><span class="ezoic-autoinsert-ad ezoic-under_first_paragraph"/><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-665" data-inserter-version="2"/></p> <p>هدف ثانویه تگ عنوان بهبود بهینه سازی موتورهای جستجو در سایت با گنجاندن کلمات کلیدی اولیه و ثانویه برای الگوریتم های موتورهای جستجو برای تجزیه و تحلیل برای اهداف نمایه سازی و رتبه بندی است.</p> <p><span class="ezoic-autoinsert-ad ezoic-under_first_paragraph"/><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-196" data-inserter-version="2" data-ezadblocked="true"/></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Character_Limit"/>محدودیت کاراکتر<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>حداکثر محدودیت کاراکتر برای برچسب های عنوان وجود ندارد. با این حال، بهترین روش سئو برای برچسب‌های عنوان 60 کاراکتر یا کمتر است. اگر برچسب عنوان شما طولانی تر باشد، به دلیل فضای محدود برای مرورگر، احتمالاً در فهرست SERP کوتاه شده است.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-188" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 banner-1 banner-1188 adtester-container adtester-container-188" data-ez-name="seochatter_com-banner-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-banner-1-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Can_It_Be_Optimized"/>آیا می توان آن را بهینه کرد؟<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>برچسب های عنوان را می توان با قرار دادن کلمات کلیدی در این فیلد HTML برای موتورهای جستجو و کاربران بهینه کرد. با این حال، شما باید از پر کردن کلمات کلیدی خودداری کنید زیرا می تواند باعث جریمه رتبه بندی گوگل شود.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-681" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <div class="code-block code-block-2" style="margin:8px auto;text-align:center;display:block;clear:both"><img decoding="async" loading="lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20width=%22740%22%20height=%22400%22%3E%3C/svg%3E" alt="یک تماس استراتژی با محتوای اصلاح شده رزرو کنید" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" class="ezlazyload" data-ezsrc="https://seochatter.com/wp-content/uploads/2023/02/content-refinded-ad-2.png" height="400" width="740"/></div> <p>یک استراتژی خوب این است که کلمات کلیدی اولیه و ثانویه خود را بدون تکرار کلمات همپوشانی در نظر بگیرید. به عنوان مثال، یک برچسب عنوان که نوشته شده است: “15 <em>نکات و تکنیک های سئو روی صفحه برای افزایش رتبه</em>” بهتر از “15 <em>نکات سئو درون صفحه و تکنیک های سئو درون صفحه برای افزایش رتبه</em>” هم برای کاربران و هم برای الگوریتم های موتورهای جستجو.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-194" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 large-leaderboard-2 large-leaderboard-2194 adtester-container adtester-container-194" data-ez-name="seochatter_com-large-leaderboard-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-large-leaderboard-2-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Is_It_a_Ranking_Factor"/>آیا این یک عامل رتبه بندی است؟<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>تگ عنوان یک فاکتور رتبه بندی تایید شده برای سئو است. موتورهای جستجو مانند گوگل، یاهو و بینگ کلمات کلیدی تگ عنوان HTML را با جستجوی کاربر مطابقت خواهند داد. آن را به یک فاکتور رتبه بندی بسیار مهم برای سئو تبدیل می کند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-642" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-1 leader-1642 adtester-container adtester-container-642" data-ez-name="seochatter_com-leader-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-leader-1-0" ezaw="728" ezah="90" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="What_Is_an_H1_Tag"/>تگ H1 چیست؟<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>تگ H1 متنی است که در یک بخش </p> <h1> در HTML صفحه وب شما وجود دارد. </p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-666" data-inserter-version="2"/></p> <p>این معمولاً در متن اصلی قابل خواندن توسط کاربر در وب سایت شما قرار دارد و عنوان مقاله را تشکیل می دهد که توسط کاربر خوانده می شود.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-672" data-inserter-version="2"/></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="H1_Tag_Details"/>جزئیات برچسب H1<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <h3><span class="ez-toc-section" id="Purpose-2"/>هدف<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>تگ H1 یک عنصر HTML است که عنوان اصلی یک صفحه وب را نشان می دهد. تگ‌های H1 برای علامت‌گذاری موضوع اصلی محتوا استفاده می‌شوند و معمولاً اولین قطعه متنی هستند که در صفحه برای خواندن کاربران ظاهر می‌شوند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-676" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 large-mobile-banner-1 large-mobile-banner-1676 adtester-container adtester-container-676" data-ez-name="seochatter_com-large-mobile-banner-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-large-mobile-banner-1-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Character_Limit-2"/>محدودیت کاراکتر<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>حداکثر محدودیت کاراکتر برای تگ H1 وجود ندارد. با این حال، بهترین روش برای سئو و تجربه کاربر 70 کاراکتر یا کمتر است. داشتن یک تگ H1 طولانی‌تر می‌تواند ارتباط کلمه کلیدی را برای این عنصر HTML کاهش دهد و خواندن آن را برای کاربران سخت کند.</p> <p><span class="ezoic-autoinsert-ad ezoic-mid_content"/><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-185" data-inserter-version="2" data-ezadblocked="true"/></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Can_It_Be_Optimized-2"/>آیا می توان آن را بهینه کرد؟<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>تگ های H1 را می توان با قرار دادن کلمات کلیدی هدف در این زمینه برای موتورهای جستجو و کاربران بهینه کرد. تگ های H1 که به درستی بهینه شده اند باید یک نمای کلی روشن از موضوع اصلی صفحه ارائه دهند و در عین حال کلیدواژه اصلی و حداقل یک کلمه کلیدی ثانویه را نیز شامل می شوند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-684" class="ezoic-adpicker-ad"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 large-mobile-banner-2 large-mobile-banner-2684 adtester-container adtester-container-684" data-ez-name="seochatter_com-large-mobile-banner-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-large-mobile-banner-2-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="Is_It_a_Ranking_Factor-2"/>آیا این یک عامل رتبه بندی است؟<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>تگ H1 یک فاکتور رتبه بندی برای سئو است. موتورهای جستجو مانند گوگل محتوای داخل تگ h1 را می خزند تا به درک زمینه صفحه وب کمک کنند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-643" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-2 leader-2643 adtester-container adtester-container-643" data-ez-name="seochatter_com-leader-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-leader-2-0" ezaw="728" ezah="90" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="Should_the_Title_Tag_and_H1_Tag_Be_the_Same"/>آیا تگ عنوان و تگ H1 باید یکسان باشند؟<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>تگ عنوان و تگ H1 باید یکسان باشند زیرا موتورهای جستجو را مجبور می کند متن صحیح فهرست صفحه وب را در SERP ها نشان دهند. داشتن عناصر H1 و برچسب عنوان یکسان (یا مشابه) هم برای سئو و هم برای کاربران خوب است.</p> <p>دلیل دیگر اهمیت این موضوع این است که گوگل شروع به نشان دادن تگ H1 بیشتر برای لیست های وب سایت در نتایج جستجو از سال 2022 به جای تگ عنوان سفارشی نوشته شده توسط صاحبان وب سایت کرد. و این هم بر رتبه بندی موتورهای جستجو و هم بر نرخ کلیک (CTR) برای محتوا تأثیر گذاشت.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-667" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-4 leader-4667 adtester-container adtester-container-667" data-ez-name="seochatter_com-leader-4"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-leader-4-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>پس از تحلیل‌های فراوان صنعت، کارشناسان سئو دریافتند که می‌توانید با یکسان کردن تگ عنوان و تگ H1 از این مشکل جلوگیری کنید. این استراتژی الگوریتم نمایه سازی را مجبور می کند تا اطلاعات صحیح را برای کاربران در موتور جستجو نمایش دهد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-685" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="Learn_More_About_Title_Tags_and_H1_Tags"/>درباره برچسب های عنوان و برچسب های H1 بیشتر بدانید<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>لینک های زیر بیشتر در مورد تگ های عنوان و تگ های H1 و نحوه استفاده صحیح از آنها برای بهینه سازی بهتر موتورهای جستجو توضیح می دهند. از این منابع برای گسترش دانش خود در مورد موضوع استفاده کنید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-600" data-inserter-version="2"/></p> <h2><span class="ez-toc-section" id="Summary_for_Title_Tag_vs_H1_Tag_In_SEO"/>خلاصه ای از تگ عنوان در مقابل تگ H1 در سئو<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>امیدوارم از این راهنمای برچسب عنوان در مقابل H1 در سئو لذت برده باشید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-673" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 mobile-leaderboard-1 mobile-leaderboard-1673 adtester-container adtester-container-673" data-ez-name="seochatter_com-mobile-leaderboard-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-mobile-leaderboard-1-0" ezaw="250" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:280px;min-width:336px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>همانطور که یاد گرفتید، تفاوت اصلی بین تگ عنوان و تگ H1 این است که تگ عنوان در تب مرورگر وب نمایش داده می شود و تکه های نتایج جستجو در حالی که تگ H1 در محتوای صفحه برای خواندن کاربران قابل مشاهده است.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-686" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <p>با این حال، هر دو عنصر HTML می توانند برای وب سایت شما مفید باشند، زمانی که در کنار اهداف مورد نظر خود استفاده شوند. به جای اینکه فقط تگ عنوان یا تگ H1 را برای بهینه سازی سئو انتخاب کنید، سعی کنید هر دو تاکتیک را برای کمک به بهبود تجربه کاربر و سیگنال های بهینه سازی موتور جستجوی صفحه برای رتبه های بالاتر در SERP ها پیاده سازی کنید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-668" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-3 leader-3668 adtester-container adtester-container-668" data-ez-name="seochatter_com-leader-3"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-leader-3-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope="" itemprop="author"> <div class="saboxplugin-tab"> <div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" loading="lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20width=%22512%22%20height=%22512%22%3E%3C/svg%3E" width="100" height="100" alt="" itemprop="image" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" class="ezlazyload" data-ezsrc="https://seochatter.com/wp-content/uploads/2021/02/gravatar.jpg"/></div> <div class="saboxplugin-desc"> <div itemprop="description"> <div class="profile-section profile-intro"> <div class="profile-section-content"> <p>استفان هاکمن یک کارآفرین و بنیانگذار SEO Chatter است. او در بهینه سازی موتورهای جستجو و بازاریابی دیجیتال تخصص دارد و از سال 2005 شیفته سئو شده است. هدف استفان این است که بهترین نکات و اخبار در مورد بازاریابی موتورهای جستجو را به اشتراک بگذارد تا بتوانید ترافیک بیشتری را برای وب سایت خود به دست آورید.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p><br /> <br /><a href="https://seochatter.com/title-tag-vs-h1-tag-difference/" target="_blank" rel="noopener">منبع </a></p> </div> <footer class="entry-meta" aria-label="ورود متا"> <span class="cat-links"><span class="gp-icon icon-categories"><svg viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M0 112c0-26.51 21.49-48 48-48h110.014a48 48 0 0143.592 27.907l12.349 26.791A16 16 0 00228.486 128H464c26.51 0 48 21.49 48 48v224c0 26.51-21.49 48-48 48H48c-26.51 0-48-21.49-48-48V112z" /></svg></span><span class="screen-reader-text">دسته‌ها </span><a href="https://seobythesea.ir/category/news/" rel="category tag">اخبار و مطالب سئویی</a></span> <span class="tags-links"><span class="gp-icon icon-tags"><svg viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M20 39.5c-8.836 0-16 7.163-16 16v176c0 4.243 1.686 8.313 4.687 11.314l224 224c6.248 6.248 16.378 6.248 22.626 0l176-176c6.244-6.244 6.25-16.364.013-22.615l-223.5-224A15.999 15.999 0 00196.5 39.5H20zm56 96c0-13.255 10.745-24 24-24s24 10.745 24 24-10.745 24-24 24-24-10.745-24-24z"/><path d="M259.515 43.015c4.686-4.687 12.284-4.687 16.97 0l228 228c4.686 4.686 4.686 12.284 0 16.97l-180 180c-4.686 4.687-12.284 4.687-16.97 0-4.686-4.686-4.686-12.284 0-16.97L479.029 279.5 259.515 59.985c-4.686-4.686-4.686-12.284 0-16.97z" /></svg></span><span class="screen-reader-text">برچسب‌ها </span><a href="https://seobythesea.ir/tag/seo/" rel="tag">seo</a>، <a href="https://seobythesea.ir/tag/%d8%b3%d8%a6%d9%88/" rel="tag">سئو</a></span> <nav id="nav-below" class="post-navigation" aria-label="تک‌نوشته"> <span class="screen-reader-text">ناوبری نوشته‌ها</span> <div class="nav-previous"><span class="gp-icon icon-arrow-left"><svg viewBox="0 0 192 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1.414"><path d="M178.425 138.212c0 2.265-1.133 4.813-2.832 6.512L64.276 256.001l111.317 111.277c1.7 1.7 2.832 4.247 2.832 6.513 0 2.265-1.133 4.813-2.832 6.512L161.43 394.46c-1.7 1.7-4.249 2.832-6.514 2.832-2.266 0-4.816-1.133-6.515-2.832L16.407 262.514c-1.699-1.7-2.832-4.248-2.832-6.513 0-2.265 1.133-4.813 2.832-6.512l131.994-131.947c1.7-1.699 4.249-2.831 6.515-2.831 2.265 0 4.815 1.132 6.514 2.831l14.163 14.157c1.7 1.7 2.832 3.965 2.832 6.513z" fill-rule="nonzero" /></svg></span><span class="prev" title="قبلی"><a href="https://seobythesea.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%da%af-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-5-%d8%b1/" rel="prev">چگونه تگ عنوان را برای سئو بهینه کنیم (5 روش برتر)</a></span></div><div class="nav-next"><span class="gp-icon icon-arrow-right"><svg viewBox="0 0 192 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1.414"><path d="M178.425 256.001c0 2.266-1.133 4.815-2.832 6.515L43.599 394.509c-1.7 1.7-4.248 2.833-6.514 2.833s-4.816-1.133-6.515-2.833l-14.163-14.162c-1.699-1.7-2.832-3.966-2.832-6.515 0-2.266 1.133-4.815 2.832-6.515l111.317-111.316L16.407 144.685c-1.699-1.7-2.832-4.249-2.832-6.515s1.133-4.815 2.832-6.515l14.163-14.162c1.7-1.7 4.249-2.833 6.515-2.833s4.815 1.133 6.514 2.833l131.994 131.993c1.7 1.7 2.832 4.249 2.832 6.515z" fill-rule="nonzero" /></svg></span><span class="next" title="بعدی"><a href="https://seobythesea.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%da%af-h1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-5-%d9%85%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1/" rel="next">چرا تگ H1 برای سئو مهم است؟ (5 مزیت برتر)</a></span></div> </nav> </footer> </div> </article> </main> </div> <div class="widget-area sidebar is-right-sidebar" id="right-sidebar"> <div class="inside-right-sidebar"> <aside id="block-2" class="widget inner-padding widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="https://seobythesea.ir/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search"><label for="wp-block-search__input-1" class="wp-block-search__label" >جستجو</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input type="search" id="wp-block-search__input-1" class="wp-block-search__input wp-block-search__input" name="s" value="" placeholder="" required /><button type="submit" class="wp-block-search__button wp-element-button" >جستجو</button></div></form></aside><aside id="block-3" class="widget inner-padding widget_block"> <div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"> <h2>نوشته‌های تازه</h2> <ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/14-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/">14 روش برای ایجاد فرصت های بک لینک</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/">تغییرات در اسناد و خدمات دولتی</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac/">گوگل کنسول جستجو را با گزارش های تجاری جدید به روز می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af-%d8%a7/">گوگل تبلیغات اکتشافی را افزایش می دهد: افزایش تعامل و تبدیل</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%a9%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-chatgpt/">کلون متن باز جدید ChatGPT</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/analyzing-the-february-2023-product-review-update/">Analyzing The February 2023 Product Review Update</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%db%8c%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c/">آیا باید در توییتر آبی سرمایه گذاری کنید یا متا تایید شده؟</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c/">تعریف و معنی مرجع موضوعی</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-woocommerce-payments-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-2/">آسیب پذیری افزونه WooCommerce Payments وردپرس</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-woocommerce-payments-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/">آسیب پذیری افزونه WooCommerce Payments وردپرس</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7/">چرا رتبه بندی کلمات کلیدی برای سئو مهم است؟ (5 مزیت برتر)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-to-improve-keyword-ranking-in-seo-15-best-practices/">How to Improve Keyword Ranking In SEO (15 Best Practices)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%aa%d8%a8/">چگونه می توان محتوا را بدون تأثیر در رتبه بندی پاک کرد؟</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-tiktok-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7/">آینده ایالات متحده TikTok نامشخص است: مدیر عامل با کنگره روبرو می شود</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/">با این 5 نکته، استراتژی سئوی خود را برای حداکثر بازگشت سرمایه بهینه کنید</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/openai-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-chatgpt-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86/">OpenAI پشتیبانی افزونه را برای ChatGPT معرفی می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/everything-you-need-to-know/">Everything You Need To Know</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4/">هوش مصنوعی منبع باز موزیلا برای به چالش کشیدن ChatGPT و Bard</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/10-strategic-seo-insights-tactical-advice-for-2023-and-beyond/">10 Strategic SEO Insights & Tactical Advice For 2023 And Beyond</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-tiktok-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85/">مدیر عامل TikTok برای شهادت در مورد حفظ حریم خصوصی داده ها و کاهش آسیب آنلاین</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-10-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%84/">فرصت های کلمات کلیدی (10 راه برای یافتن کلمات کلیدی جدید برای سئو)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/opera-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d9%88/">Opera ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی را در مرورگرهای دسکتاپ معرفی می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/18-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa/">18 بهترین سایت برای تبلیغ یک تجارت</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/20-technical-seo-issues-how-to-fix-them-fast/">20 Technical SEO Issues & How to Fix Them Fast</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%86%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-gpt-3-5-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/">چه تفاوتی با GPT-3.5 دارد؟</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%af%d9%81-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af/">مایکروسافت هدف گذاری مبتنی بر دسته بندی را برای تبلیغات جستجو معرفی می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d9%81/">3 راه برتر برای ایجاد اقتدار با فراتر رفتن از ساخت لینک</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/tiktok-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86/">TikTok دستورالعمل های انجمن را برای گنجاندن محتوای هوش مصنوعی به روز کرد</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b1/">آیا کنگره باید پلتفرم های فناوری بزرگ را بررسی کند؟</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86-4-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c/">لینکدین 4 به روز رسانی برای صفحات تجاری ارائه می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/10-best-affiliate-marketing-books-for-beginners-on-amazon/">10 Best Affiliate Marketing Books for Beginners On Amazon</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%da%86%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%aa-bard-ai-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-chatgpt-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7/">گوگل چت بات BARD AI را برای رقابت با ChatGPT راه اندازی کرد</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%a7/">محتوای بصری مبتنی بر هوش مصنوعی توسط مایکروسافت</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/30-seo-case-study-examples-for-success/">30 SEO Case Study Examples for Success</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%85%d8%a7-%d8%a7/">آیا هوش مصنوعی سئو را از بین می برد؟ ما از ChatGPT پرسیدیم</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c/">بیوتکنولوژی</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/4-ways-to-boost-seo-roi-with-no-overhead-costs/">4 Ways To Boost SEO ROI With No Overhead Costs</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/openai-%d9%82%d8%b7%d8%b9%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-chatgpt-%d9%88-labs-%da%af%d8%b2%d8%a7/">OpenAI قطعی های عمده را برای کاربران ChatGPT و Labs گزارش می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/tiktok-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%af-fo/">TikTok به کاربران این امکان را می‌دهد که فید For You را برای توصیه‌های تازه به‌روزرسانی کنند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-10-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1/">نحوه سازماندهی محتوای وب سایت (10 نکته برای موفقیت)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-seo-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/">عناوین شغلی SEO (نقش ها و توضیحات برای صنعت سئو)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/20-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%b1/">20 بهترین موتورهای جستجوی خصوصی که شما را ردیابی نمی کنند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af-%da%a9%d9%87-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7/">گوگل توضیح می دهد که چرا سایت ها باید داده های ساخت یافته را ترکیب کنند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-it-works-how-to-get-started-2/">How It Works & How To Get Started</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-it-works-how-to-get-started/">How It Works & How To Get Started</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%9f-%d9%81%d8%b1%d8%b4-1200-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d8%a7%d8%b3%da%a9/">فرش ماشینی یا دستبافت؟ فرش 1200 شانه | آل اسکیپ</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/6-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-ppc-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%85-%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-2/">6 استراتژی PPC برای تمرکز بر روی هم اکنون</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-hubspot-podcast/">اولین سئوی مخاطب با HubSpot [Podcast]</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-to-change-your-default-search-engine-in-chrome-edge-firefox-safari/">How To Change Your Default Search Engine In Chrome, Edge, Firefox & Safari</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-sej-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9/">خلاصه اخبار هفتگی SEJ برای جستجو، اجتماعی و هوش مصنوعی</a></li> </ul></div></div> </aside><aside id="block-4" class="widget inner-padding widget_block"> <div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"></div></div> </aside> </div> </div> </div> </div> <div class="site-footer"> <footer class="site-info" aria-label="وب‌گاه" itemtype="https://schema.org/WPFooter" itemscope> <div class="inside-site-info grid-container"> <div class="copyright-bar"> <span class="copyright">© 2023 سئو اقیانوس ها</span> • </div> </div> </footer> </div> <script id="generate-a11y">!function(){"use strict";if("querySelector"in document&&"addEventListener"in window){var e=document.body;e.addEventListener("mousedown",function(){e.classList.add("using-mouse")}),e.addEventListener("keydown",function(){e.classList.remove("using-mouse")})}}();</script><!--[if lte IE 11]> <script src='https://seobythesea.ir/t1emplate/assets/js/classList.min.js?ver=3.1.3' id='generate-classlist-js'></script> <![endif]--> <script id='generate-menu-js-extra'> var generatepressMenu = {"toggleOpenedSubMenus":"1","openSubMenuLabel":"\u0628\u0627\u0632\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u0648","closeSubMenuLabel":"\u0628\u0633\u062a\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u0648"}; </script> <script src='https://seobythesea.ir/t1emplate/assets/js/menu.min.js?ver=3.1.3' id='generate-menu-js'></script> <script id='wpsh-js-extra'> var isShamsiInAdmin = {"in_admin":"0","base":""}; </script> <script src='https://seobythesea.ir/jfjojpf/395611ef/assets/js/wpsh.js?ver=4.1.1' id='wpsh-js'></script> </body> </html>