درس ششم: لینک سازی در سئو و راز کسب اعتبار برای سایت در گوگل

درواقع همانطور که خود گوگل هم میگوید؛ اهمیت لینک سازی در سئوی سایت چشمگیر است. آیا محتوای خود را درست بازاریابی کردم؟ اشتباه مهلکی که میتواند وبسایت شما را به دردسر بیندازد و حتی آن را دیایندکس کند لینک سازی غیراصولی در سئو و ساخت لینکهای غیرطبیعی است. برندسازی کنید و توجه مخاطبان را طوری جلب کنید که شما را دنبال کنند و محتوایتان را بازنشر دهند. لینکها هم از اواخر دههی ۱۹۹۰ دقیقا نقش حرف دوست و آشنا را مجله خبری seobythesea به خود گرفتند. سنجش بازدهی آن لینکها و حفظ کیفیتشان هم اهمیت بسیار زیادی دارد. اهمیت انکر تکست برای لینک سازی در سئو این است که گوگل با بررسی انکر تکستهایی که حول محور یک موضوع باشند، وبسایت شما را در صفحۀ نتایج سرچ آن موضوعات بیشتر نشان خواهد داد. این شبکهها در رتبهبندی موتورهای جستوجو تأثیری ندارند؛ اما شما را در برابر دید مخاطب میآورند و دستبهدست شدن در شبکههای مجازی بهطور غیرمستقیم به لینک سازی در سئو کمک میکند. یعنی باید بفهمید برای رسیدن به صفحه اول موتور جستوجو در موضوع اصلی وبسایتتان حدودا به چند بکلینک نیاز دارید.

صرف ساخت محتوای باکیفیت و لینک سازی در سئو کافی نیست. البته اگر لینک موردنظر خریداری شده یا توسط صاحب خود وبسایت ساخته شدهباشد هم گاهی از لینک نوفالو استفاده میشود. بنابراین خرید لینک یا تبادل لینک به روشهای کلاه سیاه که در درسهای قبلی به آن اشاره کردیم چندان فکر خوبی نیست. در تبادل لینک خیلی دقت کنید! درست است که لینک فالو به موتور جستوجو از اعتبار وبسایت میگوید، اما لینک نوفالو هم میتواند در جای خودش اهمیت زیادی داشته باشد. از آنجایی که در سالهای اخير موتورهای جستوجو بیش از هرچیزی به هدف کاربر اهمیت میدهند، وجود سه ویژگی الگوریتم E-A-T بهشدت در رتبهبندی وبسایتها تأثیرگذار است. منظور از دیایندکس حالتی است که در آن دامنه و صفحات وب از موتورهای جستوجو حذف میشوند. مثلا ویکیپدیا بین مردم و موتورهای جستوجو فوقالعاده مقبول است و لینکهای آن ارزش زیادی دارند. بااینحال این لینک فوقالعاده مهم است. برای کسب اعتبار باید توسط وبسایتهای معتبر لینک شوید. اگر بخواهید به یک وبسایت لینک بدهید اما اعتبار آن را تأیید نکنید، میتوانید از لینک نوفالو استفاده کنید. چطور بازده لینک سازی سایت را بسنجیم؟

اول از همه، میتوانید از مشتریهایی که بهطور مرتب از شما خدمات دریافت میکنند کمک بگیرید. با بهکارگیری این آموزهها میتوانید کسبوکارتان را متحول کنید. یکی از روشهای تقویت لینکسازی وبسایت این است که نام وبسایت یا کسبوکارتان را سرچ کنید تا ببینید چه کسی و کجا از شما صحبت کردهاست. کیفیت نشانۀ ارزشمندی کالا یا خدمات شماست. در ادامه از روشهای لینکسازی مینویسیم که توسط گوگل نهی شده و ارزشمندی وبسایت را زیرسؤال میبرد. صدای برند حرفهای خاطرهانگیز ارزشمندی است که مخاطب از شما میشنود و در خاطرش میماند. اعتماد مخاطب به شما دلایل زیادی دارد. برای همین در درس آینده به اندازهگیری، اولویتبندی و اجرای درست اصول سئو خواهیم پرداخت. یک نمونه مهم الگوریتم گوگل برای سئو که در بحث لینکسازی اهمیت دارد E-A-T است. شاید هم با کمی با شک و تردید برای یک بار هم که شده ساندویچ فلافلشان را امتحان کنید. نظر سایر مخاطبان نیز اعتبار را تضمین میکند و یک تجربهی انسانی را به اشتراک میگذارد.

در ادامه ویژگیهای یک پروفایل خوب را برایتان خواهیم نوشت. درضمن با کمی وقت و انرژی میتوانید همان محتوا را برای سایر پتلفرمها مثل اینستاگرام آماده کنید تا بهطور غیرمستقیم برای سایت لینکسازی کرده باشید. برای اینکه بفهمید لینکهای ورودیتان چقدر ترافیک آوردهاند میتوانید به گزارش Referral Traffic در گوگل آنالتیکس وبسایت خود نگاهی بیندازید. نکتۀ مهم این است که هرگز و به هیچ عنوان نظر فیک و دروغین از محصولات خود ننویسید. اگر در صفحه اینستاگرام کسبوکارتان آدرس وبسایت خود را قرار دادهباشید لینک نوفالو ساختهاید؛ چون خودتان به خودتان لینک دادهاید و الگوریتم این را به عنوان اعتبار لحاظ نمیکند. برای شناخت بهتر این الگوریتمها نکات کلیدیشان را برایتان خواهیم نوشت. یک مفهوم مهم در لینک سازی برای سئو، لینک ورودی است که به آن بک لینک یا لینک خارجی هم میگویند. بنابراین قرار نیست رتبهبندی وبسایت خود یا دیگری را دستکاری کنید. در ادامه این ویژگیها را بررسی میکنیم.