نحوه بهینه سازی تگ های هدر برای سئو (10 روش برتر)

بهینه‌سازی تگ‌های H2 برای کلمات کلیدی SEO یک راه آسان برای دادن سیگنال‌های مناسب به الگوریتم‌های نمایه‌سازی و رتبه‌بندی است تا با اطمینان محتوای شما را برای موضوعات فرعی مرتبط در SERP توصیه کنند.

4. تگ های H3 را برای تغییرات کلیدواژه بهینه کنید

به خاطر داشته باشید: تگ با تگ <H1> یکسان نیست. تگ عنوان حاوی اطلاعات فراداده عنوان صفحه است که در صفحات نتایج موتور جستجو (SERP) برای فهرست وب سایت ظاهر می شود. تگ H1 توسط کاربر در حال خواندن مطالب در صفحه دیده می شود.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-188" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 banner-1 banner-1188 adtester-container adtester-container-188" data-ez-name="seochatter_com-banner-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-banner-1-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3>2. کلیدواژه اصلی خود را در اولین تگ Subheader قرار دهید<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>تصاویر همچنین باید به درستی فشرده و فرمت شوند، به طور ایده آل در فرمت های PNG، JPEG یا WebP. انجام این کار باعث می شود که آنها به سرعت بارگیری شوند، که هم توسط کاربران و هم خزنده های موتورهای جستجو ترجیح داده می شود.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-112" data-inserter-version="2"/></p> <h2>درباره تگ های هدر بیشتر بدانید<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>اگر اضافه کردن تگ H4 به H6 به درک بیشتر محتوای شما کمک می کند، قطعاً می توانید آنها را برای بهبود تجربه کاربری اضافه کنید. با این حال، گنجاندن کلمات کلیدی یا سایر تکنیک‌های سئو در این زیرعنوان‌ها منجر به رتبه‌بندی بالاتر در موتورهای جستجو برای صفحه نمی‌شود.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-667" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 narrow-sky-1 narrow-sky-1667 adtester-container adtester-container-667" data-ez-name="seochatter_com-narrow-sky-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-narrow-sky-1-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="7_Front-Load_Your_SEO_Keywords"/>7. کلمات کلیدی SEO خود را بارگذاری کنید<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>همانطور که متوجه شدید، نکات زیادی برای بهینه‌سازی تگ هدر وجود دارد که می‌توانید برای بهبود بهینه‌سازی موتور جستجوی وب‌سایت خود دنبال کنید، با بهترین روش‌های تگ عنوان برتر از جمله استفاده از ساختار مناسب HTML، استفاده از تگ H2 برای هر کلمه کلیدی هدف، بارگذاری جلویی کلمه کلیدی SEO شما. عبارات، کوتاه نگه داشتن متن، بهینه سازی تگ های سرصفحه برای قطعه های ویژه. پیروی از این دستورالعمل ها می تواند به بهبود استراتژی کلی SEO شما برای رتبه بندی و ترافیک بالاتر کمک کند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-617" data-inserter-version="2" data-ezadblocked="true"/></p> <div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope="" itemprop="author"> <div class="saboxplugin-tab"> <div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20width=%22512%22%20height=%22512%22%3E%3C/svg%3E" width="100" height="100" alt="" itemprop="image" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" class="ezlazyload" data-ezsrc="https://seochatter.com/wp-content/uploads/2021/02/gravatar.jpg"/></div> <div class="saboxplugin-desc"> <div itemprop="description"> <div class="profile-section profile-intro"> <div class="profile-section-content"> <p>یک استراتژی ساده سئو عبارت است از گنجاندن کلمات کلیدی به روشی که توصیفی و مرتبط با عنوان فرعی در نام فایل تصویر، متن ALT و ابرداده باشد. در هر تصویر از یک کلمه کلیدی استفاده کنید. تکرار کلمات کلیدی در چندین تصویر، مزیت افزوده‌ای برای سئو ایجاد نمی‌کند و می‌توان آن را پر کردن کلمات کلیدی در نظر گرفت، که ممکن است توسط الگوریتم‌های رتبه‌بندی صفحه وب شما را جریمه کند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-669" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 netboard-1 netboard-1669 adtester-container adtester-container-669" data-ez-name="seochatter_com-netboard-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-netboard-1-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>از استفاده از تگ‌های هدر به عنوان راهی برای قالب‌بندی متن، مانند پررنگ کردن آن یا بزرگ‌تر کردن اندازه فونت، خودداری کنید. استفاده از سرفصل های HTML خارج از عملکرد مورد نظر آنها، هم خوانندگان و هم خزنده های موتورهای جستجو را گیج می کند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-641" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 box-4 box-4641 adtester-container adtester-container-641" data-ez-name="seochatter_com-box-4"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-box-4-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="2_Always_Use_An_H1_Tag"/>2. همیشه از تگ H1 استفاده کنید<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>نکته بعدی در این لیست از نکات بهینه سازی تگ هدر، نادیده گرفتن تگ های H4 تا H6 هنگام نوشتن محتوای سئو است. این عناوین HTML به هیچ وجه روی سئو تاثیر نمی گذارد.</p> <p class="vjs-no-js">لطفا جاوا اسکریپت را فعال کنید</p> <p></video></div> </div> </div> <h3>1. از ساختار تگ هدر مناسب استفاده کنید<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>بارگذاری مجدد کلمات کلیدی SEO در تگ های هدر یکی دیگر از راه های برتر برای بهینه سازی محتوا برای سئو است.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-685" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <p>برای لیست ها، باید بین 5 تا 10 تگ H3 با موضوعات فرعی که از عنوان H2 بالای آن پشتیبانی می کنند، اضافه کنید. به نحوه طراحی این بخش از راهنما (مزایای برچسب های سرصفحه در سئو) نگاه کنید تا نمونه ای از این عمل را در عمل ببینید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-109" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 netboard-2 netboard-2109 adtester-container adtester-container-109" data-ez-name="seochatter_com-netboard-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-netboard-2-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3>10. تصاویر بهینه شده با کلمات کلیدی را به تگ های سرصفحه اضافه کنید<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>گنجاندن تگ H2 برای هر کلمه کلیدی هدف در صفحه شما، راه خوبی برای بهینه سازی تگ های هدر برای موتورهای جستجو برای بهبود سئوی درون صفحه است. به عنوان مثال، اگر سه کلمه کلیدی را هدف قرار می دهید، باید سه عنوان فرعی H2 با هر کلمه کلیدی در یکی از تگ های H2 درج کنید تا به توصیف آن بخش از محتوا کمک کند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-194" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 large-leaderboard-2 large-leaderboard-2194 adtester-container adtester-container-194" data-ez-name="seochatter_com-large-leaderboard-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-large-leaderboard-2-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <pre class="wp-block-code"><code><h2>Rhinoplasty Surgery Costs</h2> <h3>Average Nose Job Cost</h3> (Synonym) <h3>Anesthesia Fees</h3> (Semantically-Related) <h3>Surgical Facility Costs</h3> (Semantically-Related) <h3>Post-Surgery Bills</h3> (Semantically-Related) <h3>Nose Job Medication Prices</h3> (Semantically-Related) <h3>Rhinoplasty Plastic Surgery Pricing Table</h3> (Keyword Variation) </code></pre> <p>لینک های زیر بیشتر در مورد تگ های هدر و نحوه استفاده صحیح از آنها برای بهینه سازی بهتر موتور جستجو توضیح می دهند. از این منابع برای گسترش دانش خود در مورد موضوع استفاده کنید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-670" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-4 leader-4670 adtester-container adtester-container-670" data-ez-name="seochatter_com-leader-4"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-leader-4-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h2>بهینه سازی تگ های سرصفحه در SEO خلاصه بهترین روش ها<span class="ez-toc-section-end"/></h2> <p>فرض کنید عبارت کلیدی “هزینه های جراحی بینی” را هدف قرار داده اید. ساختار سرصفحه H2 و H3 خوب به شرح زیر است زیرا H3 ها شامل تغییرات کلمات کلیدی، مترادف ها و کلمات مرتبط معنایی هستند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-684" class="ezoic-adpicker-ad"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 large-mobile-banner-2 large-mobile-banner-2684 adtester-container adtester-container-684" data-ez-name="seochatter_com-large-mobile-banner-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-large-mobile-banner-2-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>در زیر، فهرستی از بهترین نکات بهینه‌سازی تگ هدر را می‌بینید که می‌توانید از آنها برای بهبود رتبه‌بندی و ترافیک وب‌سایت خود بر اساس بهترین شیوه‌های تگ عنوان HTML در بازاریابی دیجیتال استفاده کنید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-671" data-inserter-version="2"/></p> <pre class="wp-block-code"><code><h2>Rhinoplasty Surgery Costs</h2> <h3>Average Rhinoplasty Surgery Costs</h3> <h3>Anesthesia Cost for Rhinoplasty Surgery</h3> <h3>Rhinoplasty Surgery Facility Costs</h3> <h3>Post-Surgery Rhinoplasty Surgery Costs</h3> <h3>Rhinoplasty Surgery Costs for Medication</h3> <h3>Rhinoplasty Surgery Costs Table</h3></code></pre> <h3>6. نگران برچسب های H4 تا H6 نباشید</h3> <p>این راهنمای بهینه‌سازی موتور جستجو (SEO) نحوه بهینه‌سازی برچسب‌های هدر برای سئو را توضیح می‌دهد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-637" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 box-3 box-3637 adtester-container adtester-container-637" data-ez-name="seochatter_com-box-3"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-box-3-0" ezaw="728" ezah="90" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>سرفصل‌های HTML یکی از اولین عناصری هستند که خزنده‌های موتورهای جستجو هنگام دسته‌بندی محتوای شما برای نمایه‌سازی در SERP تجزیه و تحلیل می‌کنند. و این استراتژی اولیه SEO به افزایش رتبه صفحه وب شما در SERPS کمک می کند. به آن شانس بیشتری برای دیده شدن توسط کاربران می دهد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-600" data-inserter-version="2"/></p> <p>ارائه بهترین نکات سئو …</p> </div> <p><video id="ez-video-3295" class="video-js vjs-16-9 ez-vid-placeholder" controls="" preload="metadata"></p> <p>آخرین راه برای بهینه‌سازی تگ‌های هدر برای بهینه‌سازی موتورهای جستجو، افزودن تصاویر بهینه‌شده با کلیدواژه در کنار عنوان‌هایی است که حاوی کلمات کلیدی اصلی و فرعی شما هستند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-689" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <p>یک راه عالی برای بهینه سازی برای قطعه های ویژه این است که اولین عنوان H2 در صفحه را با عبارت جستجوی اولیه ای که کاربر برای یافتن اطلاعات در گوگل تایپ می کند مطابقت دهد. یک ابزار تحقیق کلمات کلیدی مانند Semrush، KWFinder یا SE Ranking می تواند این داده ها را در اختیار شما قرار دهد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-628" data-inserter-version="2"/></p> <p>اولین راه برای بهینه‌سازی تگ‌های هدر برای سئو، استفاده از ساختار مناسب در تگ‌های هدر است. ساختار مناسب HTML خزیدن، نمایه سازی و رتبه بندی را بهبود می بخشد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-679" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <p>H1 شما به عنوان عنوان اصلی برای خزنده های موتور جستجو عمل می کند، در حالی که تگ های H2 برای تعریف موضوعات فرعی صفحه استفاده می شود. یک استراتژی خوب برای سئو داخلی این است که کلمه کلیدی اصلی خود را در اولین زیر سربرگ H2 صفحه قرار دهید. این موضوع ارتباط موضعی کلمه کلیدی را برای کمک به بهبود رتبه بندی موتورهای جستجو تأیید می کند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-681" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="3_Include_An_H2_Tag_For_Every_Keyword"/>3. برای هر کلمه کلیدی یک تگ H2 قرار دهید<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>استفاده از انواع مختلف کلمات کلیدی مانند این نیز به جذب ترافیک مرتبط بیشتر از جستجوهای کلیدواژه طولانی در گوگل، یاهو و بینگ کمک می کند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-676" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 large-mobile-banner-1 large-mobile-banner-1676 adtester-container adtester-container-676" data-ez-name="seochatter_com-large-mobile-banner-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-large-mobile-banner-1-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <div class="code-block code-block-2" style="margin:8px auto;text-align:center;display:block;clear:both"><img decoding="async" loading="lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20width=%22740%22%20height=%22400%22%3E%3C/svg%3E" alt="یک تماس استراتژی با محتوای اصلاح شده رزرو کنید" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" class="ezlazyload" data-ezsrc="https://seochatter.com/wp-content/uploads/2023/02/content-refinded-ad-2.png" height="400" width="740"/></div> <p [ad_1] </p> <div itemprop="text"> <p>از تگ H1 برای عنوان صفحه استفاده کنید که موضوع کلی محتوا را خلاصه می کند. از تگ های H2 برای تعریف موضوعات فرعی استفاده کنید تا محتوای خود را به فصل تقسیم کنید. تگ‌های H3 باید در زیر تگ H2 مرتبط قرار گیرند تا در زیر بخش‌های اطلاعات عمیق‌تر شوند. H4s برای توضیحات دقیق‌تر زیر H3s قرار می‌گیرد و H5s زیر H6s قرار می‌گیرد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-197" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 medrectangle-4 medrectangle-4197 adtester-container adtester-container-197" data-ez-name="seochatter_com-medrectangle-4"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-medrectangle-4-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>اگر قطعه ویژه یک پاراگراف کوتاه است، به پرس و جو به طور خلاصه بین 40 تا 55 کلمه پاسخ دهید. برای جداول و ویدیوها، چیزی شبیه به قطعه رتبه بندی ایجاد کنید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-688" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <p>اگر قطعه های ویژه را با عناوین صفحه خود هدف قرار دهید، تگ های هدر شما برای سئو بهتر بهینه می شوند. این مکان بسیار مورد علاقه در بالای نتایج جستجو با قالب‌بندی مناسب سرصفحه‌ها برای مطابقت با قالب صحیح برای Google، Yahoo و Bing به دست می‌آید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-687" class="ezoic-adpicker-ad"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-2 leader-2687 adtester-container adtester-container-687" data-ez-name="seochatter_com-leader-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-leader-2-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>یک مثال بد از استفاده از H3s برای سئو که بیش از حد بهینه شده و به عنوان پر کردن کلمات کلیدی در نظر گرفته می شود را می توان در این مثال مشاهده کرد:</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-643" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-3 leader-3643 adtester-container adtester-container-643" data-ez-name="seochatter_com-leader-3"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-leader-3-0" ezaw="728" ezah="90" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>این استراتژی بهینه‌سازی، کلیدواژه‌های اولیه و ثانویه‌ای را که می‌خواهید محتوا در SERP رتبه‌بندی شود، در اختیار موتورهای جستجو قرار می‌دهد. همچنین به خزنده های موتورهای جستجو کمک می کند تا محتوای هر بخش از مقاله را درک کرده و آن را به درستی در فهرست طبقه بندی کنند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-642" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 leader-1 leader-1642 adtester-container adtester-container-642" data-ez-name="seochatter_com-leader-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-leader-1-0" ezaw="728" ezah="90" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>بهترین روش دیگر برای بهینه سازی تگ هدر استفاده خوب از تگ H1 است. این مهمترین هدر برای خوانندگان و موتورهای جستجو مانند گوگل، یاهو و بینگ است.</p> <p><span class="ezoic-autoinsert-ad ezoic-under_first_paragraph"/><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-665" data-inserter-version="2"/></p> <p>یکی دیگر از بهترین روش های تگ هدر این است که کاراکترهای موجود در هدرهای خود را محدود کنید. تگ های H1 باید 70 کاراکتر یا کمتر داشته باشند، در حالی که تگ های H2 و تگ های H3 باید 60 کاراکتر یا کمتر داشته باشند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-686" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <p>همیشه باید از عنوان H1 در صفحه استفاده کنید زیرا بیشترین وزن را برای سئو دارد. همچنین، تنها باید یک تگ H1 در ساختار سند وجود داشته باشد. داشتن بیش از یک عنوان H1 می تواند خزنده های موتورهای جستجو را در مورد اینکه موضوع اصلی سئو چیست سردرگم کند. علاوه بر این، عنوان H1 باید حاوی کلمه کلیدی اصلی شما باشد زیرا بیشترین وزن را برای SEO دارد.</p> <p><span class="ezoic-autoinsert-ad ezoic-under_first_paragraph"/><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-196" data-inserter-version="2" data-ezadblocked="true"/></p> <p>مثال های زیر به شما در درک بهتر این استراتژی بهینه سازی H3 کمک می کند.</p> <p><span class="ezoic-autoinsert-ad ezoic-mid_content"/><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-185" data-inserter-version="2" data-ezadblocked="true"/></p> <p>در مرحله بعد، می‌خواهید مستقیماً در زیر سربرگ H2 با فرمتی که موتورهای جستجو مانند Google برای قطعه ویژه فعلی پاداش می‌دهند، پاسخ دهید. ممکن است یک پاراگراف کوتاه، فهرست، جدول یا ویدیو باشد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-108" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 mobile-leaderboard-2 mobile-leaderboard-2108 adtester-container adtester-container-108" data-ez-name="seochatter_com-mobile-leaderboard-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-mobile-leaderboard-2-0" ezaw="300" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:250px;min-width:300px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>استفان هاکمن یک کارآفرین و بنیانگذار SEO Chatter است. او در بهینه سازی موتورهای جستجو و بازاریابی دیجیتال تخصص دارد و از سال 2005 شیفته سئو شده است. هدف استفان این است که بهترین نکات و اخبار در مورد بازاریابی موتورهای جستجو را به اشتراک بگذارد تا بتوانید ترافیک بیشتری را برای وب سایت خود به دست آورید.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p><br /> <br /><a href="https://seochatter.com/how-to-optimize-header-tags-for-seo/" target="_blank" rel="noopener">منبع </a></p> <p>این استراتژی بهینه سازی سرفصل های HTML شما را کوتاه و مختصر نگه می دارد، که درک آنها را برای خوانندگان و موتورهای جستجو آسان تر می کند. همچنین، بارگذاری بیش از حد هدرها با متن بیش از حد می تواند قدرت SEO سرفصل را برای کلمات کلیدی هدف شما کاهش دهد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-668" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 mobile-leaderboard-1 mobile-leaderboard-1668 adtester-container adtester-container-668" data-ez-name="seochatter_com-mobile-leaderboard-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-mobile-leaderboard-1-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3><span class="ez-toc-section" id="9_Optimize_For_Featured_Snippets"/>9. بهینه سازی برای قطعه های ویژه<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>تصویر بهینه شده برای کلمه کلیدی خود را مستقیماً در بالای یا زیر عنوان فرعی H2 یا H3 قرار دهید. انجام این کار به تایید مرتبط بودن کلمه کلیدی مورد نظر کمک می کند و شانس اینکه گوگل، یاهو یا بینگ آن تصویر را در کنار لیست صفحه وب برای پرس و جوهای مرتبط در SERP ها نمایش دهند، افزایش می دهد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-690" class="ezoic-adpicker-ad"/></p> <p>امیدوارم از این راهنما که نحوه بهینه سازی تگ های هدر برای سئو را توضیح می دهد، لذت برده باشید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-674" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 portrait-1 portrait-1674 adtester-container adtester-container-674" data-ez-name="seochatter_com-portrait-1"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-portrait-1-0" ezaw="336" ezah="280" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <p>اگر می‌خواهید تگ‌های هدر خود را برای سئوی بهتر بهینه کنید، باید روی تگ‌های H3 خود نیز تمرکز کنید. این زیرعنوان‌های HTML باید شامل تغییرات کلیدواژه، مترادف‌ها و کلمات مرتبط با معنایی باشند تا به تقویت ارتباط موضوعی بدون بهینه‌سازی بیش از حد برای کلمات کلیدی هدف شما کمک کنند.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-672" data-inserter-version="2"/></p> <p>بنابراین، هنگام نوشتن محتوای سئو، هر یک از سرفصل‌های شما باید کلیدواژه مورد نظر را تا حد امکان نزدیک به شروع برچسب قرار دهد.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-673" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 narrow-sky-2 narrow-sky-2673 adtester-container adtester-container-673" data-ez-name="seochatter_com-narrow-sky-2"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-narrow-sky-2-0" ezaw="250" ezah="250" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;width:100%;max-width:1200px;margin-left:auto!important;margin-right:auto!important;min-height:280px;min-width:336px" class="ezoic-ad"/></span></p> <h3>8. برچسب های هدر را بین 60 تا 70 کاراکتر نگه دارید<span class="ez-toc-section-end"/></h3> <p>همچنین بخشی با منابع اضافی وجود دارد که در مورد اصول تگ های سرصفحه در HTML بیشتر توضیح می دهد تا به شما کمک کند استراتژی بهینه سازی موتور جستجو بهتری ایجاد کنید.</p> <p><span id="ezoic-pub-ad-placeholder-664" data-inserter-version="2"/><span class="ezoic-ad ezoic-at-0 medrectangle-3 medrectangle-3664 adtester-container adtester-container-664" data-ez-name="seochatter_com-medrectangle-3"><span id="div-gpt-ad-seochatter_com-medrectangle-3-0" ezaw="728" ezah="90" style="position:relative;z-index:0;display:inline-block;padding:0;min-height:90px;min-width:728px" class="ezoic-ad"/></span></p> <div class="wp-block-image aligncenter"> <figure class="size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1200" height="578" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20width=%221200%22%20height=%22578%22%3E%3C/svg%3E" alt="چگونه تگ های سربرگ را برای سئو بهینه کنیم" class="ezlazyload wp-image-416079" data-ezsrcset="https://seochatter.com/wp-content/uploads/2023/02/how-to-optimize-header-tags-for-seo.png 1200w,https://seochatter.com/wp-content/uploads/2023/02/how-to-optimize-header-tags-for-seo-768x370.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://seochatter.com/wp-content/uploads/2023/02/how-to-optimize-header-tags-for-seo.png"/></figure> </div> <p><span id="ezoic-pub-video-placeholder-1" class="ezoic-videopicker-video"/></p> <div id="ez-video-wrap-3295" class="ez-video-wrap" style="align-self:stretch;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important"> <div style="max-width:640px" class="ez-video-center"> <div id="ez-video-container-3295" class="ez-video-container ez-float-right" style="flex-wrap:wrap"> <div class="ez-video-ez-stuck-bar" id="ez-video-ez-stuck-bar"> </div> <footer class="entry-meta" aria-label="ورود متا"> <span class="cat-links"><span class="gp-icon icon-categories"><svg viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M0 112c0-26.51 21.49-48 48-48h110.014a48 48 0 0143.592 27.907l12.349 26.791A16 16 0 00228.486 128H464c26.51 0 48 21.49 48 48v224c0 26.51-21.49 48-48 48H48c-26.51 0-48-21.49-48-48V112z" /></svg></span><span class="screen-reader-text">دسته‌ها </span><a href="https://seobythesea.ir/category/news/" rel="category tag">اخبار و مطالب سئویی</a></span> <span class="tags-links"><span class="gp-icon icon-tags"><svg viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M20 39.5c-8.836 0-16 7.163-16 16v176c0 4.243 1.686 8.313 4.687 11.314l224 224c6.248 6.248 16.378 6.248 22.626 0l176-176c6.244-6.244 6.25-16.364.013-22.615l-223.5-224A15.999 15.999 0 00196.5 39.5H20zm56 96c0-13.255 10.745-24 24-24s24 10.745 24 24-10.745 24-24 24-24-10.745-24-24z"/><path d="M259.515 43.015c4.686-4.687 12.284-4.687 16.97 0l228 228c4.686 4.686 4.686 12.284 0 16.97l-180 180c-4.686 4.687-12.284 4.687-16.97 0-4.686-4.686-4.686-12.284 0-16.97L479.029 279.5 259.515 59.985c-4.686-4.686-4.686-12.284 0-16.97z" /></svg></span><span class="screen-reader-text">برچسب‌ها </span><a href="https://seobythesea.ir/tag/seo/" rel="tag">seo</a>، <a href="https://seobythesea.ir/tag/%d8%b3%d8%a6%d9%88/" rel="tag">سئو</a></span> <nav id="nav-below" class="post-navigation" aria-label="تک‌نوشته"> <span class="screen-reader-text">ناوبری نوشته‌ها</span> <div class="nav-previous"><span class="gp-icon icon-arrow-left"><svg viewBox="0 0 192 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1.414"><path d="M178.425 138.212c0 2.265-1.133 4.813-2.832 6.512L64.276 256.001l111.317 111.277c1.7 1.7 2.832 4.247 2.832 6.513 0 2.265-1.133 4.813-2.832 6.512L161.43 394.46c-1.7 1.7-4.249 2.832-6.514 2.832-2.266 0-4.816-1.133-6.515-2.832L16.407 262.514c-1.699-1.7-2.832-4.248-2.832-6.513 0-2.265 1.133-4.813 2.832-6.512l131.994-131.947c1.7-1.699 4.249-2.831 6.515-2.831 2.265 0 4.815 1.132 6.514 2.831l14.163 14.157c1.7 1.7 2.832 3.965 2.832 6.513z" fill-rule="nonzero" /></svg></span><span class="prev" title="قبلی"><a href="https://seobythesea.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f-5-%d9%85%d8%b2%db%8c%d8%aa/" rel="prev">چرا تگ های هدر برای سئو مهم هستند؟ (5 مزیت برتر)</a></span></div><div class="nav-next"><span class="gp-icon icon-arrow-right"><svg viewBox="0 0 192 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1.414"><path d="M178.425 256.001c0 2.266-1.133 4.815-2.832 6.515L43.599 394.509c-1.7 1.7-4.248 2.833-6.514 2.833s-4.816-1.133-6.515-2.833l-14.163-14.162c-1.699-1.7-2.832-3.966-2.832-6.515 0-2.266 1.133-4.815 2.832-6.515l111.317-111.316L16.407 144.685c-1.699-1.7-2.832-4.249-2.832-6.515s1.133-4.815 2.832-6.515l14.163-14.162c1.7-1.7 4.249-2.833 6.515-2.833s4.815 1.133 6.514 2.833l131.994 131.993c1.7 1.7 2.832 4.249 2.832 6.515z" fill-rule="nonzero" /></svg></span><span class="next" title="بعدی"><a href="https://seobythesea.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7/" rel="next">چرا خوشه بندی کلمات کلیدی برای سئو مهم است؟ (5 مزیت برتر)</a></span></div> </nav> </footer> </div> </article> </main> </div> <div class="widget-area sidebar is-right-sidebar" id="right-sidebar"> <div class="inside-right-sidebar"> <aside id="block-2" class="widget inner-padding widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="https://seobythesea.ir/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search"><label for="wp-block-search__input-1" class="wp-block-search__label" >جستجو</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input type="search" id="wp-block-search__input-1" class="wp-block-search__input wp-block-search__input" name="s" value="" placeholder="" required /><button type="submit" class="wp-block-search__button wp-element-button" >جستجو</button></div></form></aside><aside id="block-3" class="widget inner-padding widget_block"> <div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"> <h2>نوشته‌های تازه</h2> <ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/">تغییرات در اسناد و خدمات دولتی</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%da%a9%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac/">گوگل کنسول جستجو را با گزارش های تجاری جدید به روز می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af-%d8%a7/">گوگل تبلیغات اکتشافی را افزایش می دهد: افزایش تعامل و تبدیل</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%a9%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-chatgpt/">کلون متن باز جدید ChatGPT</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/analyzing-the-february-2023-product-review-update/">Analyzing The February 2023 Product Review Update</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%db%8c%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c/">آیا باید در توییتر آبی سرمایه گذاری کنید یا متا تایید شده؟</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c/">تعریف و معنی مرجع موضوعی</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-woocommerce-payments-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-2/">آسیب پذیری افزونه WooCommerce Payments وردپرس</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-woocommerce-payments-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/">آسیب پذیری افزونه WooCommerce Payments وردپرس</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7/">چرا رتبه بندی کلمات کلیدی برای سئو مهم است؟ (5 مزیت برتر)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-to-improve-keyword-ranking-in-seo-15-best-practices/">How to Improve Keyword Ranking In SEO (15 Best Practices)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%aa%d8%a8/">چگونه می توان محتوا را بدون تأثیر در رتبه بندی پاک کرد؟</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-tiktok-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7/">آینده ایالات متحده TikTok نامشخص است: مدیر عامل با کنگره روبرو می شود</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/">با این 5 نکته، استراتژی سئوی خود را برای حداکثر بازگشت سرمایه بهینه کنید</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/openai-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-chatgpt-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86/">OpenAI پشتیبانی افزونه را برای ChatGPT معرفی می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/everything-you-need-to-know/">Everything You Need To Know</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4/">هوش مصنوعی منبع باز موزیلا برای به چالش کشیدن ChatGPT و Bard</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/10-strategic-seo-insights-tactical-advice-for-2023-and-beyond/">10 Strategic SEO Insights & Tactical Advice For 2023 And Beyond</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-tiktok-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85/">مدیر عامل TikTok برای شهادت در مورد حفظ حریم خصوصی داده ها و کاهش آسیب آنلاین</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-10-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%84/">فرصت های کلمات کلیدی (10 راه برای یافتن کلمات کلیدی جدید برای سئو)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/opera-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d9%88/">Opera ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی را در مرورگرهای دسکتاپ معرفی می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/18-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa/">18 بهترین سایت برای تبلیغ یک تجارت</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/20-technical-seo-issues-how-to-fix-them-fast/">20 Technical SEO Issues & How to Fix Them Fast</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%86%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-gpt-3-5-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/">چه تفاوتی با GPT-3.5 دارد؟</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%af%d9%81-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af/">مایکروسافت هدف گذاری مبتنی بر دسته بندی را برای تبلیغات جستجو معرفی می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d9%81/">3 راه برتر برای ایجاد اقتدار با فراتر رفتن از ساخت لینک</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/tiktok-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86/">TikTok دستورالعمل های انجمن را برای گنجاندن محتوای هوش مصنوعی به روز کرد</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b1/">آیا کنگره باید پلتفرم های فناوری بزرگ را بررسی کند؟</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86-4-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c/">لینکدین 4 به روز رسانی برای صفحات تجاری ارائه می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/10-best-affiliate-marketing-books-for-beginners-on-amazon/">10 Best Affiliate Marketing Books for Beginners On Amazon</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%da%86%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%aa-bard-ai-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-chatgpt-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7/">گوگل چت بات BARD AI را برای رقابت با ChatGPT راه اندازی کرد</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%a7/">محتوای بصری مبتنی بر هوش مصنوعی توسط مایکروسافت</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/30-seo-case-study-examples-for-success/">30 SEO Case Study Examples for Success</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%85%d8%a7-%d8%a7/">آیا هوش مصنوعی سئو را از بین می برد؟ ما از ChatGPT پرسیدیم</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c/">بیوتکنولوژی</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/4-ways-to-boost-seo-roi-with-no-overhead-costs/">4 Ways To Boost SEO ROI With No Overhead Costs</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/openai-%d9%82%d8%b7%d8%b9%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-chatgpt-%d9%88-labs-%da%af%d8%b2%d8%a7/">OpenAI قطعی های عمده را برای کاربران ChatGPT و Labs گزارش می کند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/tiktok-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%af-fo/">TikTok به کاربران این امکان را می‌دهد که فید For You را برای توصیه‌های تازه به‌روزرسانی کنند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-10-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1/">نحوه سازماندهی محتوای وب سایت (10 نکته برای موفقیت)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-seo-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/">عناوین شغلی SEO (نقش ها و توضیحات برای صنعت سئو)</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/20-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%b1/">20 بهترین موتورهای جستجوی خصوصی که شما را ردیابی نمی کنند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af-%da%a9%d9%87-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7/">گوگل توضیح می دهد که چرا سایت ها باید داده های ساخت یافته را ترکیب کنند</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-it-works-how-to-get-started-2/">How It Works & How To Get Started</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-it-works-how-to-get-started/">How It Works & How To Get Started</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%9f-%d9%81%d8%b1%d8%b4-1200-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d8%a7%d8%b3%da%a9/">فرش ماشینی یا دستبافت؟ فرش 1200 شانه | آل اسکیپ</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/6-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-ppc-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%85-%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-2/">6 استراتژی PPC برای تمرکز بر روی هم اکنون</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-hubspot-podcast/">اولین سئوی مخاطب با HubSpot [Podcast]</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/how-to-change-your-default-search-engine-in-chrome-edge-firefox-safari/">How To Change Your Default Search Engine In Chrome, Edge, Firefox & Safari</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-sej-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%d8%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9/">خلاصه اخبار هفتگی SEJ برای جستجو، اجتماعی و هوش مصنوعی</a></li> <li><a class="wp-block-latest-posts__post-title" href="https://seobythesea.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b4/">چگونه یک سفر مشتری بر استراتژی محتوای شما تأثیر می گذارد</a></li> </ul></div></div> </aside><aside id="block-4" class="widget inner-padding widget_block"> <div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"></div></div> </aside> </div> </div> </div> </div> <div class="site-footer"> <footer class="site-info" aria-label="وب‌گاه" itemtype="https://schema.org/WPFooter" itemscope> <div class="inside-site-info grid-container"> <div class="copyright-bar"> <span class="copyright">© 2023 سئو اقیانوس ها</span> • </div> </div> </footer> </div> <script id="generate-a11y">!function(){"use strict";if("querySelector"in document&&"addEventListener"in window){var e=document.body;e.addEventListener("mousedown",function(){e.classList.add("using-mouse")}),e.addEventListener("keydown",function(){e.classList.remove("using-mouse")})}}();</script><!--[if lte IE 11]> <script src='https://seobythesea.ir/t1emplate/assets/js/classList.min.js?ver=3.1.3' id='generate-classlist-js'></script> <![endif]--> <script id='generate-menu-js-extra'> var generatepressMenu = {"toggleOpenedSubMenus":"1","openSubMenuLabel":"\u0628\u0627\u0632\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u0648","closeSubMenuLabel":"\u0628\u0633\u062a\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u0648"}; </script> <script src='https://seobythesea.ir/t1emplate/assets/js/menu.min.js?ver=3.1.3' id='generate-menu-js'></script> <script id='wpsh-js-extra'> var isShamsiInAdmin = {"in_admin":"0","base":""}; </script> <script src='https://seobythesea.ir/jfjojpf/395611ef/assets/js/wpsh.js?ver=4.1.1' id='wpsh-js'></script> </body> </html>